Aktualności:

Numer 11(221)    listopad 2003Numer 11(221)    listopad 2003
fot.Andrzej Konachowicz
2008 VI 18 Metropolita Kallistos o prawosławiu

Z serią wykładów w Kaliforni i Waszyngtonie wystąpił znany prawosławny teolog, metropolita dioklecjański Kallistos (Ware), autor najbardziej znanej na Zachodzie anglojęzycznej książki o prawosławiu „Cerkiew prawosławna”. W Oakland w greckim soborze Wniebowstąpienia władyka przeprowadził trzy odczyty: „Mój Pan i mój Bóg: osobista wiara w Chrystusa Zbawiciela”, „Życiodawca: Święty Duch w naszym codziennym życiu” i „Wieczność w obecnym czasie: chrzest i Eucharystia”.
   Metropolita Kallistos modlił się na wsienoszczni w soborze katedralnym Wszystkich Strapionych Radość w San Francisco i pokłonił się relikwiom św. Jana Szanghaju i San Francisco, cudotwórcy.
   Wiele lat temu arcybiskup Jan (Maksymowicz) w sposób bezpośredni wpłynął na decyzję metropolity Kallistosa (wtedy Tymoteusza Ware) o przejściu na prawosławie.
   W Seatle metropolita Kallistos odczytał wykład na temat: „Zbawienie w Chrystusie: prawosławne podejście” na dwóch miejscowych uniwersytetach. 5 marca odwiedził sobór św. Mikołaja i pomodlił się w pokoju - czasowni, w którym zmarł św. Jan (Maksymowicz).
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Znaki w Łaźniach - Anna Radziukiewicz
22 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i duchownymi wyświęcili cerkiew św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) we wsi Łaźnie, znajdującej się w supraskiej parafii. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce, której patronem jest św. Łukasz, arcybiskup symferopolski. (więcej...)
Czy jesteśmy odpowiedzialni za Boże stworzenie? - Anna Radziukiewicz
Taki temat zaproponował w tym roku Doroteusz Fionik, organizator bielskiego Prologu (23-26 maja). Poprosił mnie o poprowadzenie na ten temat panelu, towarzyszącego wystawie moich fotografii „Rytmy – sacrum i przyroda”. (więcej...)
Ikona i Tradycja - Andrzej Charyło
Z prawosławnym duchownym ze Szwajcarii o. MICHELEM QUENOT autorem książek poświęconych ikonie laureatem Nagrody Ostrogskiego rozmawia Andrzej Charyło. (więcej...)
Chaos coraz większy - Eugeniusz Czykwin
15 grudnia 2018 roku na zwołanym przez patriarchę Konstantynopola Bartłomieja „zjednoczeniowym soborze” przedstawiciele dwóch nieuznawanych przez światowe prawosławie rozłamowych struktur – tzw. Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu (UPC KP) i tzw. Ukraińskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi (UAPC) – utworzyli nową strukturę – Prawosławną Cerkiew Ukrainy (PCU). Na jej zwierzchnika wybrano rekomendowanego przez „patriarchę” Filareta „metropolitę” Epifanija. I to tej strukturze 6 stycznia bieżącego roku w Stambule (dawny Konstantynopol) patriarcha Bartłomiej, ignorując stanowisko kanonicznej (tworzą ją ponad 12 tys. parafii i ponad 200 monasterów) Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC), nadał tomos o autokefalii. (więcej...)
Prawosławie w San Francisco - Andrzej Charyło
Podczas pobytu naukowo-badawczego na Uniwersytecie Stanowym Ohio w Columbus w USA odwiedziłem jedno z najważniejszych dla prawosławnych w Ameryce Północnej miejsc, czyli sobór katedralny Ikony Matki Bożej Radość Wszystkich Strapionych w San Francisco. Znajdują się tam relikwie św. Jana (Maksymowicza), który pełnił posługę arcybiskupią w połowie XX wieku w Chinach, na Filipinach, w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. (więcej...)