Aktualności:

Numer 6(300)    czerwiec 2010Numer 6(300)    czerwiec 2010
fot.Anna Radziukiewicz
2008 VI 18 Prawosławna szkoła

Prawosławną diecezjalną szkołę im. Ludmiły Czeskiej wyświęcono z błogosławieństwa metropolity ziem Czeskich i Słowacji Krzysztofa w Pradze. Wierni przybyli na uroczystość tak licznie, że nie zmieścili w przygotowanych pomieszczeniach, musieli więc stać na korytarzach.
   Szkoła znajduje się w kompleksie budynków przyszłego podwor’ja prawosławnej Cerkwi. Obiekt został bezpłatnie przekazany Cerkwi przez Ministerstwo Obrony Czech.
   Znajdą w nim miejsce przytułek dla ludzi starych (kilka miejsc zostało zarezerwowanych dla czeskich weteranów), punkt medyczny, szkoła sobotnia dla dzieci i dorosłych, magazyn na pomoc humanitarną, kierowaną do krajów ogarniętych wojną bądź innymi katastrofami, klub, biblioteka, archiwum itd.
   W szkole prowadzone będą zajęcia z podstaw wiary prawosławnej i historii Cerkwi zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, bez względu na wiek, narodowość i wiarę.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Co dzieli narody? - Anna Radziukiewicz
Przedstawiciele 26 krajów, reprezentujących różne regiony – Bałkany, Bliski Wschód, Europę środkową, wschodnią, Kaukaz, Cypr, Afrykę – rozmawiali od 15 do 17 kwietnia w Budapeszcie o narodowej świadomości w kontekście problemów integracji podczas 25 konferencji Międzynarodowej Fundacji Jedności Prawosławnych Narodów (MFJPN). Uczestników forum pozdrowili zwierzchnicy ośmiu lokalnych Cerkwi oraz przedstawiciele rządów i parlamentów. (więcej...)
Raskoł w raskole - Eugeniusz Czykwin
Nowym prezydentem Ukrainy został Wołodymyr Zelenski, na którego zagłosowało 73,22 proc. wyborców. Dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko, który w bezprecedensowym sposób, naruszając zasady Konstytucji, ingerował w wewnętrzne sprawy prawosławnej Cerkwi, poniósł klęskę (otrzymał 24,45 proc. głosów). (więcej...)
Czekając na plac - o. Mariusz Kiślak
Ten tekst został napisany w 2015 roku. Mówi o wałbrzyskiej prawosławnej wspólnocie. O. Mariusz Kiślak jest jej proboszczem. Wtedy postanowiliśmy, że tekst zostanie opublikowany, gdy parafia otrzyma plac pod budowę cerkwi. I oto nadszedł ten radosny moment. (więcej...)
Budujemy cerkiew w Augustowie - o. Włodzimierz Misijuk
To świąteczne nabożeństwo zakończy kolejny etap wsparcia, okazywanego pięćdziesięcioosobowej parafialnej rodzinie, w gromadzeniu środków na budowę nowej, wymarzonej i „wymodlonej” cerkwi. W chwili zamykania tego numeru PP darowizny sięgnęły już kwoty ponad 350 tysięcy złotych i ciągle jeszcze napływają. Tak więc na proskomidii świątecznej Liturgii odczytywane będą imiona wszystkich dotychczasowych i kolejnych darczyńców. (więcej...)