Aktualności:

Numer 10(220)    październik 2003Numer 10(220)    październik 2003
fot.Anna Radziukiewicz
2008 VI 18 Błagowieszczenije w Nazarecie

Patriarcha jerozolimski i całej Palestyny Teofil przewodniczył św. Liturgii w święto Zwiastowania w cerkwi Archanioła Gabriela w Nazarecie. W nabożeństwie i krestnym chodzie wzięło udział tysiące pielgrzymów, głównie z Rosji, Ukrainy, Białorusi, także duchownych.
   W całym mieście panowała świąteczna atmosfera, ludzie różnych narodowości i wyznań pozdrawiali siebie z okazji święta, u którego podstaw legły wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat. To właśnie tutaj, w Nazarecie, przy źródle, nad którym została zbudowana świątynia Archanioła Gabriela, anioł obwieścił Marii, że zostanie Matką Mesjasza. Teraz cerkiew należy do siedemnastotysięcznej nazareckiej wspólnoty, niemal w stu procentach składającej się z prawosławnych Arabów.
   Organizacja skautów, do której należy prawosławna arabska młodzież, jej wojskowa odzież, kobzy i bębny są spuścizną po Anglikach, którzy zarządzali tym terytorium od 1917 do 1948 roku.
   Podczas krestnego chodu wykonywano znane melodie, także pieśń „Poluszko, pole”, co jest pozostałością po wpływie komunistycznej partii w Nazarecie. W latach 50. ZSRR prowadził aktywną propagandę wśród prawosławnych Arabów. Burmistrz Nazaretu, obecny na uroczystościach w cerkwi Archanioła Gabriela, także należy do partii komunistycznej.
   Chociaż większość mieszkańców Nazaretu stanowią muzułmanie Błagowieszczenije w tym mieście jest dniem wolnym od pracy.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Cud Świętego Ognia - Andrzej Charyło
Misterium Wcielenia Słowa zawiera w sobie
znaczenie wszystkich symboli i zagadek Pisma,
także ukrytego sensu wszystkich stworzeń zmysłowych
i duchowych. Jednakże ten, kto zna misterium Krzyża i Grobu, zna również podstawową rację wszystkich rzeczy. Przeto ten, kto bada jeszcze dalej i jest wtajemniczony w misterium Zmartwychwstania, dowiaduje się o celu,
dla którego Bóg stworzył wszystkie rzeczy na początku.
św. Maksym Wyznawca (więcej...)
Na Ukrainie bez zmian - Eugeniusz Czykwin
Na Ukrainie, mimo kampanii przed wyborami prezydenta – wyniki będą znane już po oddaniu bieżącego numeru Przeglądu do druku – nie ustają akty agresji wobec kanonicznej Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC). (więcej...)
Prawosławne serce Zachodu - Marcin Cielecki
Clément nie zajmował się potępianiem, pouczaniem, moralizatorstwem; on zajmował się pięknem. Pisał z zachwytu w zachwycie. W tym roku mija dziesiąta rocznica jego śmierci.
(więcej...)
Hagia Sophia – czyja? - Eugeniusz Czykwin
15 marca 2019 roku w miejscowości Christchurch w Nowej Zelandii doszło do tragedii. W dwóch meczetach 28-letni Australijczyk zabił pięćdziesiąt osób, a kolejne kilkadziesiąt ranił. Przed atakiem zamachowiec opublikował 73-stronicowy manifest, w którym wyjaśniał motywy swego postępowania. Między innymi wspominał Sobór Mądrości Bożej – Hagia Sophię, nazywając Stambuł Konstantynopolem i wzywał do zabicia prezydenta Turcji Redcepa Erdogana i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. W zbrodniczym ataku znalazły się także polskie wątki – terrorysta na broni, z której strzelał, wypisał nazwisko Feliksa Kazimierza Potockiego, który walczyl z Turkami pod Wiedniem. (więcej...)