Aktualności:

Numer 1(403)    Styczeń 2018Numer 1(403)    Styczeń 2018
fot.
2008 VI 18 Błagowieszczenije w Nazarecie

Patriarcha jerozolimski i całej Palestyny Teofil przewodniczył św. Liturgii w święto Zwiastowania w cerkwi Archanioła Gabriela w Nazarecie. W nabożeństwie i krestnym chodzie wzięło udział tysiące pielgrzymów, głównie z Rosji, Ukrainy, Białorusi, także duchownych.
   W całym mieście panowała świąteczna atmosfera, ludzie różnych narodowości i wyznań pozdrawiali siebie z okazji święta, u którego podstaw legły wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat. To właśnie tutaj, w Nazarecie, przy źródle, nad którym została zbudowana świątynia Archanioła Gabriela, anioł obwieścił Marii, że zostanie Matką Mesjasza. Teraz cerkiew należy do siedemnastotysięcznej nazareckiej wspólnoty, niemal w stu procentach składającej się z prawosławnych Arabów.
   Organizacja skautów, do której należy prawosławna arabska młodzież, jej wojskowa odzież, kobzy i bębny są spuścizną po Anglikach, którzy zarządzali tym terytorium od 1917 do 1948 roku.
   Podczas krestnego chodu wykonywano znane melodie, także pieśń „Poluszko, pole”, co jest pozostałością po wpływie komunistycznej partii w Nazarecie. W latach 50. ZSRR prowadził aktywną propagandę wśród prawosławnych Arabów. Burmistrz Nazaretu, obecny na uroczystościach w cerkwi Archanioła Gabriela, także należy do partii komunistycznej.
   Chociaż większość mieszkańców Nazaretu stanowią muzułmanie Błagowieszczenije w tym mieście jest dniem wolnym od pracy.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Znaki w Łaźniach - Anna Radziukiewicz
22 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i duchownymi wyświęcili cerkiew św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) we wsi Łaźnie, znajdującej się w supraskiej parafii. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce, której patronem jest św. Łukasz, arcybiskup symferopolski. (więcej...)
Czy jesteśmy odpowiedzialni za Boże stworzenie? - Anna Radziukiewicz
Taki temat zaproponował w tym roku Doroteusz Fionik, organizator bielskiego Prologu (23-26 maja). Poprosił mnie o poprowadzenie na ten temat panelu, towarzyszącego wystawie moich fotografii „Rytmy – sacrum i przyroda”. (więcej...)
Ikona i Tradycja - Andrzej Charyło
Z prawosławnym duchownym ze Szwajcarii o. MICHELEM QUENOT autorem książek poświęconych ikonie laureatem Nagrody Ostrogskiego rozmawia Andrzej Charyło. (więcej...)
Chaos coraz większy - Eugeniusz Czykwin
15 grudnia 2018 roku na zwołanym przez patriarchę Konstantynopola Bartłomieja „zjednoczeniowym soborze” przedstawiciele dwóch nieuznawanych przez światowe prawosławie rozłamowych struktur – tzw. Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu (UPC KP) i tzw. Ukraińskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi (UAPC) – utworzyli nową strukturę – Prawosławną Cerkiew Ukrainy (PCU). Na jej zwierzchnika wybrano rekomendowanego przez „patriarchę” Filareta „metropolitę” Epifanija. I to tej strukturze 6 stycznia bieżącego roku w Stambule (dawny Konstantynopol) patriarcha Bartłomiej, ignorując stanowisko kanonicznej (tworzą ją ponad 12 tys. parafii i ponad 200 monasterów) Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC), nadał tomos o autokefalii. (więcej...)
Prawosławie w San Francisco - Andrzej Charyło
Podczas pobytu naukowo-badawczego na Uniwersytecie Stanowym Ohio w Columbus w USA odwiedziłem jedno z najważniejszych dla prawosławnych w Ameryce Północnej miejsc, czyli sobór katedralny Ikony Matki Bożej Radość Wszystkich Strapionych w San Francisco. Znajdują się tam relikwie św. Jana (Maksymowicza), który pełnił posługę arcybiskupią w połowie XX wieku w Chinach, na Filipinach, w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. (więcej...)