Aktualności:

Numer 5(371)    Maj 2016Numer 5(371)    Maj 2016
fot.Jarosław Charkiewicz
2008 VI 18 Rosyjska szkoła w Betlejem

Rosyjskie Imperatorskie Towarzystwo Palestyńskie zamierza zbudować szkołę ogólnokształcącą w Betlejem, poinformował dziennikarzy burmistrz miasta, Wiktor Batarse.
   Planuje się, że w szkole tej, przeznaczonej dla miejscowej arabskiej ludności, będzie uczyć się pięciuset uczniów od klasy 1 do 12. Lekcje będą prowadzone w języku arabskim, a rosyjski nauczany jako drugi język obcy. Według danych władz miejskich, w Betlejem funkcjonuje czterdzieści państwowych szkół, są także szkoły prywatne, utrzymywane przez różne chrześcijańskie wspólnoty.
   Przed 1917 rokiem Rosyjskie Imperialne Towarzystwo Palestyńskie utrzymywało około stu szkół dla arabskiej ludności w biblijnym regionie – Palestynie, Libanie i Syrii. Do dziś funkcjonuje jedna – w Betanii na terytorium Autonomii Palestyńskiej. Obecnie szkołą kierują mniszki z monasteru św. Marii Magdaleny.
   Burmistrzem Betlejem obecnie jest katolik. Zgodnie z prawem Autonomii Palestyńskiej miastem, w którym mieszka znacząca wspólnota chrześcijańska, powinien kierować chrześcijanin. Takich miast jest siedem. Obecnie w 67-tysięcznym Betlejem mieszka 32 tys. chrześcijan i 35 tys. muzułmanów. Urząd miasta jest zainteresowany rozwojem kontaktów z Rosją.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Co dzieli narody? - Anna Radziukiewicz
Przedstawiciele 26 krajów, reprezentujących różne regiony – Bałkany, Bliski Wschód, Europę środkową, wschodnią, Kaukaz, Cypr, Afrykę – rozmawiali od 15 do 17 kwietnia w Budapeszcie o narodowej świadomości w kontekście problemów integracji podczas 25 konferencji Międzynarodowej Fundacji Jedności Prawosławnych Narodów (MFJPN). Uczestników forum pozdrowili zwierzchnicy ośmiu lokalnych Cerkwi oraz przedstawiciele rządów i parlamentów. (więcej...)
Raskoł w raskole - Eugeniusz Czykwin
Nowym prezydentem Ukrainy został Wołodymyr Zelenski, na którego zagłosowało 73,22 proc. wyborców. Dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko, który w bezprecedensowym sposób, naruszając zasady Konstytucji, ingerował w wewnętrzne sprawy prawosławnej Cerkwi, poniósł klęskę (otrzymał 24,45 proc. głosów). (więcej...)
Czekając na plac - o. Mariusz Kiślak
Ten tekst został napisany w 2015 roku. Mówi o wałbrzyskiej prawosławnej wspólnocie. O. Mariusz Kiślak jest jej proboszczem. Wtedy postanowiliśmy, że tekst zostanie opublikowany, gdy parafia otrzyma plac pod budowę cerkwi. I oto nadszedł ten radosny moment. (więcej...)
Budujemy cerkiew w Augustowie - o. Włodzimierz Misijuk
To świąteczne nabożeństwo zakończy kolejny etap wsparcia, okazywanego pięćdziesięcioosobowej parafialnej rodzinie, w gromadzeniu środków na budowę nowej, wymarzonej i „wymodlonej” cerkwi. W chwili zamykania tego numeru PP darowizny sięgnęły już kwoty ponad 350 tysięcy złotych i ciągle jeszcze napływają. Tak więc na proskomidii świątecznej Liturgii odczytywane będą imiona wszystkich dotychczasowych i kolejnych darczyńców. (więcej...)