Aktualności:

Numer 5(359)    maj 2015Numer 5(359)    maj 2015
fot.Siergiej Prokudin-Gorskij
2008 VI 18 Rocznica chrztu Rusi razem z Ukrainą

Obchody 1020. rocznicy chrztu Rusi posłużą umocnieniu duchowości w Rosji i na Ukrainie oraz zbliżeniu obu narodów, uważają przedstawiciele rosyjskiej Cerkwi. – To wspaniale, że Cerkiew prawosławna, zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji będzie świętować tę datę. Pamiętamy, jak od ob. chodów tysiąclecia całkowicie zmieniło się jej miejsce w społeczeństwie – powiedział zastępca wydziału stosunków zewnętrznych Moskiewskiego Patriarchatu Wsiewołod Czaplin.
   Wyraził nadzieję, że także tegoroczne obchody skierują wiernych ku dobru, na głoszenie i realizację ewangelicznych wartości.
   – Bardzo nas cieszy, że przygotowanie i obchody tego wydarzenia otrzymały poparcie przywódców Rosji i Ukrainy. To nie jest wyłącznie święto cerkiewne, odnosi się także do historii Rusi, a więc i historii krajów, których kultura i państwowość zrodziły się w kijowskiej chrzcielnicy – podkreślił o. Wsiewołod.
   Arcybiskup stawropolski i władykawkaskij Teofan dodał, że Ukraińska Cerkiew Prawosławna, na czele której stoi metropolita Włodzimierz, stanowi „organiczną część Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej”. – Razem z Ukraińcami jesteśmy jednym słowiańskim narodem i nie widzimy innej drogi naszych stosunków, jak tylko w braterskiej jedności, miłości i zgodzie. Kijowska Ruś jest naszą wspólną kolebką Chrztu – podkreślił.
   Hierarcha jest przekonany, że inaczej nie powinniśmy myśleć – mamy jedną cerkiewną drogę. Świętowanie chrztu Rusi to święto jedności Cerkwi, jedności naszych narodów – powiedział, dodając że także wcześniej Chrzest Rusi był obchodzony jako „święto łączące nasze narody”.
   Diakon Andrej Kurajew zwrócił uwagę na to, że obchody święta powinny mieć nie tylko państwowy charakter, nie może zabraknąć także cerkiewno-społecznych projektów. Jako przykład takiej inicjatywy podał przedsięwzięcie realizowane pod patronatem patriarchy Aleksego II i kanonicznej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Jego prezentacja miała miejsce 28 marca, realizacja odbędzie się od 29 kwietnia do 4 listopada na Ukrainie oraz w graniczących z nią państwach.
   A 28 marca w Kijowsko-Pieczewskiej Ławrze odbył się okrągły stół „Dzień Chrztu Rusi; pierwsze święto Ojczyzny” z udziałem działaczy kultury, Cerkwi, nauki, przedstawicieli biznesu, polityki i społeczności Rosji, Ukrainy, Białorusi i innych krajów.
   O randze wydarzenia mogą świadczyć nazwiska uczestników: ambasador Rosji na Ukrainie Wiktor Czernomyrdin, prowadzący Michaił Leontjew, biskup Teofan czy diakon Kurajew.
   W ramach obchodów tego jubileuszu o. Andrej weźmie też udział w wielu koncertach rosyjskich grup rockowych w różnych miastach Ukrainy.
   – Osobliwością tego projektu jest to, że chcemy skierować spojrzenia ludzi nie w przeszłość, a w teraźniejszość i przyszłość, dlatego językiem komunikacji w znacznym stopniu będzie język muzyki rockowej i folkrockowej, a nie po prostu wykłady o tym, co zdarzyło się 1020 lat temu. Będzie to rozmowa o człowieku i o tym, dlaczego potrzebne jest mu to, co kiedyś wybrał kniaź Włodzimierz. Jeśli podczas koncertu kilku ludzi popatrzy sobie w oczy i się ucieszy, to będzie dobrze – podkreślił diakon.
   – Nie tak dawno niektórzy nacjonalistyczni liderzy głosili przecież, że język rosyjski to język muzyki pop i kryminału, dlatego teraz zaprezentowanie języka lidera grupy DDT Jurija Szewczuka, dobrej rosyjskiej poezji, pokazanie niekomercyjnej, niekryminalnej i niewojskowej Rosji, a w rosyjskiej części programu przypomnienie o tym, że Kijów w dalszym ciągu pozostaje matką ruskich miast, nawet jeśli ktoś z kijowian może się tego wstydzić, będzie też moim zdaniem bardzo dobre – dodał prawosławny misjonarz.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Co dzieli narody? - Anna Radziukiewicz
Przedstawiciele 26 krajów, reprezentujących różne regiony – Bałkany, Bliski Wschód, Europę środkową, wschodnią, Kaukaz, Cypr, Afrykę – rozmawiali od 15 do 17 kwietnia w Budapeszcie o narodowej świadomości w kontekście problemów integracji podczas 25 konferencji Międzynarodowej Fundacji Jedności Prawosławnych Narodów (MFJPN). Uczestników forum pozdrowili zwierzchnicy ośmiu lokalnych Cerkwi oraz przedstawiciele rządów i parlamentów. (więcej...)
Raskoł w raskole - Eugeniusz Czykwin
Nowym prezydentem Ukrainy został Wołodymyr Zelenski, na którego zagłosowało 73,22 proc. wyborców. Dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko, który w bezprecedensowym sposób, naruszając zasady Konstytucji, ingerował w wewnętrzne sprawy prawosławnej Cerkwi, poniósł klęskę (otrzymał 24,45 proc. głosów). (więcej...)
Czekając na plac - o. Mariusz Kiślak
Ten tekst został napisany w 2015 roku. Mówi o wałbrzyskiej prawosławnej wspólnocie. O. Mariusz Kiślak jest jej proboszczem. Wtedy postanowiliśmy, że tekst zostanie opublikowany, gdy parafia otrzyma plac pod budowę cerkwi. I oto nadszedł ten radosny moment. (więcej...)
Budujemy cerkiew w Augustowie - o. Włodzimierz Misijuk
To świąteczne nabożeństwo zakończy kolejny etap wsparcia, okazywanego pięćdziesięcioosobowej parafialnej rodzinie, w gromadzeniu środków na budowę nowej, wymarzonej i „wymodlonej” cerkwi. W chwili zamykania tego numeru PP darowizny sięgnęły już kwoty ponad 350 tysięcy złotych i ciągle jeszcze napływają. Tak więc na proskomidii świątecznej Liturgii odczytywane będą imiona wszystkich dotychczasowych i kolejnych darczyńców. (więcej...)