Aktualności:

Numer 1(247)    styczeń 2006Numer 1(247)    styczeń 2006
fot.
2008 VI 18 Rocznica chrztu Rusi razem z Ukrainą

Obchody 1020. rocznicy chrztu Rusi posłużą umocnieniu duchowości w Rosji i na Ukrainie oraz zbliżeniu obu narodów, uważają przedstawiciele rosyjskiej Cerkwi. – To wspaniale, że Cerkiew prawosławna, zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji będzie świętować tę datę. Pamiętamy, jak od ob. chodów tysiąclecia całkowicie zmieniło się jej miejsce w społeczeństwie – powiedział zastępca wydziału stosunków zewnętrznych Moskiewskiego Patriarchatu Wsiewołod Czaplin.
   Wyraził nadzieję, że także tegoroczne obchody skierują wiernych ku dobru, na głoszenie i realizację ewangelicznych wartości.
   – Bardzo nas cieszy, że przygotowanie i obchody tego wydarzenia otrzymały poparcie przywódców Rosji i Ukrainy. To nie jest wyłącznie święto cerkiewne, odnosi się także do historii Rusi, a więc i historii krajów, których kultura i państwowość zrodziły się w kijowskiej chrzcielnicy – podkreślił o. Wsiewołod.
   Arcybiskup stawropolski i władykawkaskij Teofan dodał, że Ukraińska Cerkiew Prawosławna, na czele której stoi metropolita Włodzimierz, stanowi „organiczną część Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej”. – Razem z Ukraińcami jesteśmy jednym słowiańskim narodem i nie widzimy innej drogi naszych stosunków, jak tylko w braterskiej jedności, miłości i zgodzie. Kijowska Ruś jest naszą wspólną kolebką Chrztu – podkreślił.
   Hierarcha jest przekonany, że inaczej nie powinniśmy myśleć – mamy jedną cerkiewną drogę. Świętowanie chrztu Rusi to święto jedności Cerkwi, jedności naszych narodów – powiedział, dodając że także wcześniej Chrzest Rusi był obchodzony jako „święto łączące nasze narody”.
   Diakon Andrej Kurajew zwrócił uwagę na to, że obchody święta powinny mieć nie tylko państwowy charakter, nie może zabraknąć także cerkiewno-społecznych projektów. Jako przykład takiej inicjatywy podał przedsięwzięcie realizowane pod patronatem patriarchy Aleksego II i kanonicznej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Jego prezentacja miała miejsce 28 marca, realizacja odbędzie się od 29 kwietnia do 4 listopada na Ukrainie oraz w graniczących z nią państwach.
   A 28 marca w Kijowsko-Pieczewskiej Ławrze odbył się okrągły stół „Dzień Chrztu Rusi; pierwsze święto Ojczyzny” z udziałem działaczy kultury, Cerkwi, nauki, przedstawicieli biznesu, polityki i społeczności Rosji, Ukrainy, Białorusi i innych krajów.
   O randze wydarzenia mogą świadczyć nazwiska uczestników: ambasador Rosji na Ukrainie Wiktor Czernomyrdin, prowadzący Michaił Leontjew, biskup Teofan czy diakon Kurajew.
   W ramach obchodów tego jubileuszu o. Andrej weźmie też udział w wielu koncertach rosyjskich grup rockowych w różnych miastach Ukrainy.
   – Osobliwością tego projektu jest to, że chcemy skierować spojrzenia ludzi nie w przeszłość, a w teraźniejszość i przyszłość, dlatego językiem komunikacji w znacznym stopniu będzie język muzyki rockowej i folkrockowej, a nie po prostu wykłady o tym, co zdarzyło się 1020 lat temu. Będzie to rozmowa o człowieku i o tym, dlaczego potrzebne jest mu to, co kiedyś wybrał kniaź Włodzimierz. Jeśli podczas koncertu kilku ludzi popatrzy sobie w oczy i się ucieszy, to będzie dobrze – podkreślił diakon.
   – Nie tak dawno niektórzy nacjonalistyczni liderzy głosili przecież, że język rosyjski to język muzyki pop i kryminału, dlatego teraz zaprezentowanie języka lidera grupy DDT Jurija Szewczuka, dobrej rosyjskiej poezji, pokazanie niekomercyjnej, niekryminalnej i niewojskowej Rosji, a w rosyjskiej części programu przypomnienie o tym, że Kijów w dalszym ciągu pozostaje matką ruskich miast, nawet jeśli ktoś z kijowian może się tego wstydzić, będzie też moim zdaniem bardzo dobre – dodał prawosławny misjonarz.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Cud Świętego Ognia - Andrzej Charyło
Misterium Wcielenia Słowa zawiera w sobie
znaczenie wszystkich symboli i zagadek Pisma,
także ukrytego sensu wszystkich stworzeń zmysłowych
i duchowych. Jednakże ten, kto zna misterium Krzyża i Grobu, zna również podstawową rację wszystkich rzeczy. Przeto ten, kto bada jeszcze dalej i jest wtajemniczony w misterium Zmartwychwstania, dowiaduje się o celu,
dla którego Bóg stworzył wszystkie rzeczy na początku.
św. Maksym Wyznawca (więcej...)
Na Ukrainie bez zmian - Eugeniusz Czykwin
Na Ukrainie, mimo kampanii przed wyborami prezydenta – wyniki będą znane już po oddaniu bieżącego numeru Przeglądu do druku – nie ustają akty agresji wobec kanonicznej Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC). (więcej...)
Prawosławne serce Zachodu - Marcin Cielecki
Clément nie zajmował się potępianiem, pouczaniem, moralizatorstwem; on zajmował się pięknem. Pisał z zachwytu w zachwycie. W tym roku mija dziesiąta rocznica jego śmierci.
(więcej...)
Hagia Sophia – czyja? - Eugeniusz Czykwin
15 marca 2019 roku w miejscowości Christchurch w Nowej Zelandii doszło do tragedii. W dwóch meczetach 28-letni Australijczyk zabił pięćdziesiąt osób, a kolejne kilkadziesiąt ranił. Przed atakiem zamachowiec opublikował 73-stronicowy manifest, w którym wyjaśniał motywy swego postępowania. Między innymi wspominał Sobór Mądrości Bożej – Hagia Sophię, nazywając Stambuł Konstantynopolem i wzywał do zabicia prezydenta Turcji Redcepa Erdogana i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. W zbrodniczym ataku znalazły się także polskie wątki – terrorysta na broni, z której strzelał, wypisał nazwisko Feliksa Kazimierza Potockiego, który walczyl z Turkami pod Wiedniem. (więcej...)