Aktualności:

Numer 3(333)    marzec 2013Numer 3(333)    marzec 2013
fot.Anna Radziukiewicz
2008 VI 18 Patriarcha Paweł nadal w szpitalu

Patriarcha Paweł mimo wcześniejszych zapowiedzi o rychłym opuszczeniu szpitala wciąż przebywa w klinice w Belgradzie. Bardzo chciałby, żeby lekarze wypuścili go w sobotę św. Łazarza. W Serbii każda rodzina uroczyście obchodzi dzień swoich patronów, nazywany Krestną Sławą. W przypadku rodziny patriarchy jest nim właśnie sobota Łazarza. W roku ubiegłym, na trzy dni przed Palmową Niedzielą, hierarcha poparzył się i na kilka dni trafił do szpitala. I to właśnie tam, w gronie najbliższych duchownych, obchodził to ważne dla siebie święto.
   Patriarcha Paweł (Gojko Stojczewicz) w swoich wspomnieniach niejednokrotnie podkreślał, że sobota św. Łazarza była dla niego najradośniejszym dniem, wtedy bowiem zbierała się wspólnie cała rodzina.
   Mnisi z monasteru Zwiastowania, w owczarsko-kablarskim wąwozie, w którym w 1948 roku patriarcha złożył śluby monastyczne, opowiadają, że w dni przed Sławą hierarcha zwykle je kartofle, szpinak, pokrzywę i pomidorowy sok, tylko w sobotę św. Łazarza pozwala sobie na lampkę wina z gośćmi. – Corocznie przed Palmową Niedzielę pieczemy świąteczny chleb na Sławę dla patriarchy i posyłamy go do Belgradu – dodają.
   W trakcie pobytu w szpitalu patriarcha Paweł codziennie przyjmuje św. priczaszczenije, stale ma przy sobie modlitewnik i Pismo Święte.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Znaki w Łaźniach - Anna Radziukiewicz
22 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i duchownymi wyświęcili cerkiew św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) we wsi Łaźnie, znajdującej się w supraskiej parafii. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce, której patronem jest św. Łukasz, arcybiskup symferopolski. (więcej...)
Czy jesteśmy odpowiedzialni za Boże stworzenie? - Anna Radziukiewicz
Taki temat zaproponował w tym roku Doroteusz Fionik, organizator bielskiego Prologu (23-26 maja). Poprosił mnie o poprowadzenie na ten temat panelu, towarzyszącego wystawie moich fotografii „Rytmy – sacrum i przyroda”. (więcej...)
Ikona i Tradycja - Andrzej Charyło
Z prawosławnym duchownym ze Szwajcarii o. MICHELEM QUENOT autorem książek poświęconych ikonie laureatem Nagrody Ostrogskiego rozmawia Andrzej Charyło. (więcej...)
Chaos coraz większy - Eugeniusz Czykwin
15 grudnia 2018 roku na zwołanym przez patriarchę Konstantynopola Bartłomieja „zjednoczeniowym soborze” przedstawiciele dwóch nieuznawanych przez światowe prawosławie rozłamowych struktur – tzw. Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu (UPC KP) i tzw. Ukraińskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi (UAPC) – utworzyli nową strukturę – Prawosławną Cerkiew Ukrainy (PCU). Na jej zwierzchnika wybrano rekomendowanego przez „patriarchę” Filareta „metropolitę” Epifanija. I to tej strukturze 6 stycznia bieżącego roku w Stambule (dawny Konstantynopol) patriarcha Bartłomiej, ignorując stanowisko kanonicznej (tworzą ją ponad 12 tys. parafii i ponad 200 monasterów) Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC), nadał tomos o autokefalii. (więcej...)
Prawosławie w San Francisco - Andrzej Charyło
Podczas pobytu naukowo-badawczego na Uniwersytecie Stanowym Ohio w Columbus w USA odwiedziłem jedno z najważniejszych dla prawosławnych w Ameryce Północnej miejsc, czyli sobór katedralny Ikony Matki Bożej Radość Wszystkich Strapionych w San Francisco. Znajdują się tam relikwie św. Jana (Maksymowicza), który pełnił posługę arcybiskupią w połowie XX wieku w Chinach, na Filipinach, w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. (więcej...)