Aktualności:

Numer 6(408)    Czerwiec 2019Numer 6(408)    Czerwiec 2019
fot.Anna Radziukiewicz
2008 VI 18 Poświęcenie sztandaru

W dzień św. Jerzego, który bywa nazywany dniem męstwa, w Sofii, na placu przed grobem Nieznanego Żołnierza, biskup stobijski Naum poświęcił 17 bojowych sztandarów Bułgarskiej Armii. Po tej uroczystości odbyła się parada wojskowa, przyjęta przez prezydenta i zwierzchnika sił zbrojnych Bułgarii, Georgija Pyrwanowa.
   W starej sofijskiej cerkwi św. Jerzego Zwycięzcy biskup zniepolski Joann w obecności ministra obrony Coniewa, generałów i oficerów odsłużył molebien.
   Dzień św. Jerzego, dzień męstwa, obchodzony jest w bułgarskiej armii od momentu jej powstania. Oficjalnie święto zostało ustanowione 9 stycznia 1880 roku przez kniazia Aleksandra I Batennberga. Po upokarzającym traktacie z Neuilly-sur-Seine z 1919 roku, na mocy którego Bułgarię pozbawiono dostępu do Morza Egejskiego, święto przestano obchodzić do 1936 roku. W 1946 roku władze komunistyczne przerwały tę tradycję. Powrót do niej nastąpił w 1993 roku.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Co dzieli narody? - Anna Radziukiewicz
Przedstawiciele 26 krajów, reprezentujących różne regiony – Bałkany, Bliski Wschód, Europę środkową, wschodnią, Kaukaz, Cypr, Afrykę – rozmawiali od 15 do 17 kwietnia w Budapeszcie o narodowej świadomości w kontekście problemów integracji podczas 25 konferencji Międzynarodowej Fundacji Jedności Prawosławnych Narodów (MFJPN). Uczestników forum pozdrowili zwierzchnicy ośmiu lokalnych Cerkwi oraz przedstawiciele rządów i parlamentów. (więcej...)
Raskoł w raskole - Eugeniusz Czykwin
Nowym prezydentem Ukrainy został Wołodymyr Zelenski, na którego zagłosowało 73,22 proc. wyborców. Dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko, który w bezprecedensowym sposób, naruszając zasady Konstytucji, ingerował w wewnętrzne sprawy prawosławnej Cerkwi, poniósł klęskę (otrzymał 24,45 proc. głosów). (więcej...)
Czekając na plac - o. Mariusz Kiślak
Ten tekst został napisany w 2015 roku. Mówi o wałbrzyskiej prawosławnej wspólnocie. O. Mariusz Kiślak jest jej proboszczem. Wtedy postanowiliśmy, że tekst zostanie opublikowany, gdy parafia otrzyma plac pod budowę cerkwi. I oto nadszedł ten radosny moment. (więcej...)
Budujemy cerkiew w Augustowie - o. Włodzimierz Misijuk
To świąteczne nabożeństwo zakończy kolejny etap wsparcia, okazywanego pięćdziesięcioosobowej parafialnej rodzinie, w gromadzeniu środków na budowę nowej, wymarzonej i „wymodlonej” cerkwi. W chwili zamykania tego numeru PP darowizny sięgnęły już kwoty ponad 350 tysięcy złotych i ciągle jeszcze napływają. Tak więc na proskomidii świątecznej Liturgii odczytywane będą imiona wszystkich dotychczasowych i kolejnych darczyńców. (więcej...)