Aktualności:

Numer 11(221)    listopad 2003Numer 11(221)    listopad 2003
fot.Andrzej Konachowicz
2008 VI 18 Soborowe decyzje

Cerkiewno-Narodowy Sobór Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej, który odbył się w rylskim monasterze, zmienił nazwę, zmniejszył liczbę delegatów świeckich, odrzucił ważniejsze zmiany ustawu i powrót do starego stylu. Obrady przebiegały pod przewodnictwem metropolity Warny i Veliko Preslavia Kiryła i przy aktywnym uczestnictwie patriarchy Maksyma.
   Największe dyskusje wywołały propozycje zmian obowiązującego ustawu bułgarskiej Cerkwi
   – Obowiązujący ustaw nie jest zły, należy jedynie go uwspółcześnić. Teraz nie stoimy przed koniecznością zmiany całego ustawu, lecz jego najsłabszych miejsc – powiedział o. Angieł Angiełow. – Wszystkie przyjęte poprawki zostały zgłoszone przez synod.
   Burzliwą dyskusję wywołała propozycja zmiany nazwy z „Cerkiewno - Narodowego Soboru” na „Sobór Cerkiewny”. Delegaci świeccy byli zdania, że taka zmiana doprowadzi do ich izolacji.
   Metropolita Płowdiw Mikołaj podkreślił, że Cerkiew od początku łączy w sobie zarówno duchownych, jak i laikat, i myślenie, że tylko duchowni stanowią Cerkiew, jest bluźnierstwem.
   Zmiana nazwy przeszła, po czym zwiększono liczbę delegatów mnichów, a zmniejszono liczbę delegatów świeckich z czterech do dwóch z każdej diecezji (z sofijskiej z ośmiu do czterech). Na protesty świeckich metropolita Warny i Veliko Preslavia odrzekł, że w soborach powszechnych laicy w ogóle nie brali udziału, a podwyższenie liczby osób świeckich w latach komunizmu wynikało z niedostatecznej liczby duchownych.
   Propozycje zmiany zasad wyboru zwierzchnika Cerkwi nie znalazły poparcia – postanowiono nie obniżać dolnej granicy wieku, czyli 50 lat, odebrano też prawo głosu przy wyborze wydziałowi teologii sofijskiego uniwersytetu (z placówek oświatowych to prawo przysługuje jedynie duchownym seminariam).
   Mimo propozycji mediów, sobór nie rozpatrywał kwestii utworzenia nowych diecezji.
   Przy poparciu metropolity Płowdiw Mikołaja i dorostolskiego Hilariona Katia Todorowa, delegatka z sofijskiej diecezji, zaproponowała soborowi powrót do starego stylu. W związku ze sprzeciwem metropolity loweczskiego Gawriiła, że „problem kalendarza nie jest dogmatyczny i może doprowadzić do smuty wewnątrz Cerkwi”, i metropolity newrokopskiego Natanaela, że „świętujemy wydarzenia, nie daty”, propozycja upadła.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Cud Świętego Ognia - Andrzej Charyło
Misterium Wcielenia Słowa zawiera w sobie
znaczenie wszystkich symboli i zagadek Pisma,
także ukrytego sensu wszystkich stworzeń zmysłowych
i duchowych. Jednakże ten, kto zna misterium Krzyża i Grobu, zna również podstawową rację wszystkich rzeczy. Przeto ten, kto bada jeszcze dalej i jest wtajemniczony w misterium Zmartwychwstania, dowiaduje się o celu,
dla którego Bóg stworzył wszystkie rzeczy na początku.
św. Maksym Wyznawca (więcej...)
Na Ukrainie bez zmian - Eugeniusz Czykwin
Na Ukrainie, mimo kampanii przed wyborami prezydenta – wyniki będą znane już po oddaniu bieżącego numeru Przeglądu do druku – nie ustają akty agresji wobec kanonicznej Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC). (więcej...)
Prawosławne serce Zachodu - Marcin Cielecki
Clément nie zajmował się potępianiem, pouczaniem, moralizatorstwem; on zajmował się pięknem. Pisał z zachwytu w zachwycie. W tym roku mija dziesiąta rocznica jego śmierci.
(więcej...)
Hagia Sophia – czyja? - Eugeniusz Czykwin
15 marca 2019 roku w miejscowości Christchurch w Nowej Zelandii doszło do tragedii. W dwóch meczetach 28-letni Australijczyk zabił pięćdziesiąt osób, a kolejne kilkadziesiąt ranił. Przed atakiem zamachowiec opublikował 73-stronicowy manifest, w którym wyjaśniał motywy swego postępowania. Między innymi wspominał Sobór Mądrości Bożej – Hagia Sophię, nazywając Stambuł Konstantynopolem i wzywał do zabicia prezydenta Turcji Redcepa Erdogana i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. W zbrodniczym ataku znalazły się także polskie wątki – terrorysta na broni, z której strzelał, wypisał nazwisko Feliksa Kazimierza Potockiego, który walczyl z Turkami pod Wiedniem. (więcej...)