Aktualności:

Numer 6(288)    czerwiec 2009Numer 6(288)    czerwiec 2009
fot.Paweł Żeleźniakowicz
2008 VI 18 Akademia św. Epifaniusza

O otwarciu Akademii św. Epifaniusza Cypryjskiego poinformował metropolita konstantyjski i ammochostskij Bazyli podczas konferencji naukowej na Cyprze „Św. biskup Epifaniusz, ojciec i nauczyciel cerkwi Prawosławnej, 368-2008.” Akademia będzie mieścić się na terenie starożytnego monasteru Matki Bożej Aja Napa, w mieście o tej samej nazwie, leżącym w nieokupowanej części Ammochostu.
   W ramach placówki będą prowadzone badania nad teologiczną i literacką spuścizną św. Epifaniusza, działalność wydawnicza, zostanie utworzone muzeum bizantyńskie, a także organizowane będą konferencje i sympozja na temat duchowej i kulturowej specyfiki Cypru.
   Metropolita Wasilij poinformował, że oprócz komisji, odpowiedzialnej za funkcjonowanie akademii, zostanie powołana także inna, honorowa, do której przyjęli już zaproszenie patriarcha konstantynopolitański Bartłomiej oraz arcybiskup Cypru Chryzostom.
   – Naszym celem jest duchowa i kulturalna odnowa naszej metropolii. Otwarcie akademii jest długiem wobec narodu i gości naszej wyspy – powiedział.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Co dzieli narody? - Anna Radziukiewicz
Przedstawiciele 26 krajów, reprezentujących różne regiony – Bałkany, Bliski Wschód, Europę środkową, wschodnią, Kaukaz, Cypr, Afrykę – rozmawiali od 15 do 17 kwietnia w Budapeszcie o narodowej świadomości w kontekście problemów integracji podczas 25 konferencji Międzynarodowej Fundacji Jedności Prawosławnych Narodów (MFJPN). Uczestników forum pozdrowili zwierzchnicy ośmiu lokalnych Cerkwi oraz przedstawiciele rządów i parlamentów. (więcej...)
Raskoł w raskole - Eugeniusz Czykwin
Nowym prezydentem Ukrainy został Wołodymyr Zelenski, na którego zagłosowało 73,22 proc. wyborców. Dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko, który w bezprecedensowym sposób, naruszając zasady Konstytucji, ingerował w wewnętrzne sprawy prawosławnej Cerkwi, poniósł klęskę (otrzymał 24,45 proc. głosów). (więcej...)
Czekając na plac - o. Mariusz Kiślak
Ten tekst został napisany w 2015 roku. Mówi o wałbrzyskiej prawosławnej wspólnocie. O. Mariusz Kiślak jest jej proboszczem. Wtedy postanowiliśmy, że tekst zostanie opublikowany, gdy parafia otrzyma plac pod budowę cerkwi. I oto nadszedł ten radosny moment. (więcej...)
Budujemy cerkiew w Augustowie - o. Włodzimierz Misijuk
To świąteczne nabożeństwo zakończy kolejny etap wsparcia, okazywanego pięćdziesięcioosobowej parafialnej rodzinie, w gromadzeniu środków na budowę nowej, wymarzonej i „wymodlonej” cerkwi. W chwili zamykania tego numeru PP darowizny sięgnęły już kwoty ponad 350 tysięcy złotych i ciągle jeszcze napływają. Tak więc na proskomidii świątecznej Liturgii odczytywane będą imiona wszystkich dotychczasowych i kolejnych darczyńców. (więcej...)