Numer 8(302)    sierpień 2010Numer 8(302)    sierpień 2010
fot.Anna Radziukiewicz