Numer 11(329)    listopad 2012Numer 11(329)    listopad 2012
fot.Anna Radziukiewicz18 II Białystok: Spotkanie Bractwa Studenckiego
Zapraszamy na kolejne spotkanie Bractwa Studenckiego, które odbędzie się środę 18 lutego i będzie poświęcone rozważaniom o sensie ludzkiego życia na ziemi.

Rozpoczniemy jak zwykle o 17:30 (...)
01 II - 02 XII Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zaprasza
1 lutego o godz. 17.45 do Centrum Kultury Prawosławnej na spotkanie z siostrą Katarzyną z domu zakonnego w Zaleszanach, która będzie mówić na temat: „Przykazanie o miłości na przykładzie życia Cerkwi w Albanii”,
(...)