Numer 4(370)    kwiecień 2016Numer 4(370)    kwiecień 2016
fot.Anna Radziukiewicz23 VI Białystok: Projekcja filmu "W służbie świętego Onufrego"
Tuż przed świętem ku czci św. Onufrego zapraszamy do obejrzenia najnowszego filmu dokumentalnego, prezentującego historię i dzień dzisiejszy prawosławnego męskiego Monasteru w Jabłecznej. Projekcja filmu pt. „W (...)