Numer 9(351)    wrzesień 2014Numer 9(351)    wrzesień 2014
fot.Tomasz Grześ