Numer 10(292)    październik 2009Numer 10(292)    październik 2009
fot.23 VIII - 31 XII Szkoła XYZ - zajęcia z języka rosyjskiego
Szkoła XYZ

Serdecznie zapraszamy na zajęcia indywidualne i grupowe z języka rosyjskiego na 2018/2019 rok akademicki.

Oferujemy nauczanie na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym, jak i zaawansowanym. Przyjmujemy (...)
01 IX - 30 XII Bractwo Trzech Świętych Hierarchów - Zajęcia z języka rosyjskiego
Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zaprasza
dzieci, młodzież, dorosłych na zajęcia z języka rosyjskiego, dla początkujących i zaawansowanych, które będą odbywały się w soboty, od września do czerwca. (...)
06 XI - 20 XI Zajęcia z języka cerkiewnosłowiańskiego
Z błogosławieństwa biskupa supraskiego Andrzeja parafia przymonasterska w Supraślu zaprasza na semestr zajęć z cerkiewnosłowiańskiego. Celem zajęć jest rozumienie tekstów nabożeństw, umiejętność czytania, a także poznanie (...)
11 XI - 17 XI Pielgrzymka na Cypr
Świętych Hierarchów w Białymstoku od 11 do 17 listopada organizowana jest pielgrzymka na Cypr. Koszt całkowity 2950 zł.
Informacje i zapisy pod telefonami 883 772 000 i 503 130 337 przyjmowane będą do 15 września.
13 XI - 22 I Z inicjatywy osób uczących się języka rosyjskiego przy Bractwie Trzech Świętych Hierarchów organizowane są pielgrzymki:
Z inicjatywy osób uczących się języka rosyjskiego przy Bractwie Trzech Świętych Hierarchów organizowane są pielgrzymki:

• DO ZIEMI ŚWIĘTEJ w terminie od 22 stycznia do 1 lutego 2019 roku. Koszt – (...)
16 XI - 18 XI 15 Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej – 16-18 Listopada 2018
24 XI XXIII Turniej Piłki Koszykowej
Prawosławny Klub Sportowy ,,Dynamis” w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież – chłopców i dziewczęta – szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz młodzież starszą na XXIII Ogólnokrajowy (...)