Numer 12(306)    grudzień 2010Numer 12(306)    grudzień 2010
fot.Ałła Matreńczyk