Numer 6(252)    czerwiec 2006Numer 6(252)    czerwiec 2006
fot.Wiesław Mariusz Zieliński
2015 II 12 Białystok: święto Katedry Teologii Prawosławnej

12 lutego - Świętych Trzech Wielkich Hierachów: Grzegorza Teologa, Bazylego Wielkiego oraz Jana Złotoustego - święto Katedry Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku