Numer 1(199)    styczeń 2002Numer 1(199)    styczeń 2002
fot.M. Dolecki
2015 II 12 Białystok: święto Katedry Teologii Prawosławnej

12 lutego - Świętych Trzech Wielkich Hierachów: Grzegorza Teologa, Bazylego Wielkiego oraz Jana Złotoustego - święto Katedry Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku