Numer 2(392)    Luty 2018Numer 2(392)    Luty 2018
fot.Anna Radziukiewicz
2015 II 17 Święci Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej - konferencja naukowa

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Akademia Supraska oraz Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego serdecznie zapraszają na konferencję naukową:

Święci Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej. 500 – lecie śmierci św. Antoniego Supraskiego

Konferencja odbędzie się 17 lutego 2015 r. w Akademii Supraskiej (Supraśl ul. Klasztorna 1), poprzedzi ją uroczysta Boska Liturgia w cerkwi monasterskiej – godz. 8.00.

Program:
11.00 J.E. ks. abp. Jakub – Słowo do uczestników konferencji
11.10 dr Jarosław Charkiewicz – Znaczenie nowomęczenników w Cerkwi prawosławnej i kwestia ich kanonizacji
11.30 ks. dr Marek Ławreszuk - W poszukiwaniu męczeństwa
11.50 prof. dr hab. Antoni Mironowicz – 500-lecie kanonizacji św. Jelisieja Ławryszowskiego
12.10 przerwa kawowa
12.30 prof. dr hab. Marzanna Kuczyńska - Święci serbscy w życiu religijnym wyznawców prawosławia w Rzeczypospolitej
12.50 ks. arch. dr hab. Warsonofiusz Doroszkiewicz, prof. UwB – Rola Chilandaru w rozpowszechnianiu agioryckiego monastycyzmu
13.10 ks. arch. dr Andrzej Borkowski - Hiob Poczajowski i procesy sądowe monasteru poczajowskiego ze starostą sandomierskim i kasztelanem bielskim Andrzejem Firlejem
13.30 prof. dr hab. Antoni Mironowicz i Marcin Mironowicz - Święty Antoni Supraski
13.50 dyskusja i prezentacja książki – Święty Antoni Supraski
14.30 obiad

Organizator: Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Akademia Supraska, Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

Wstęp wolny