Numer 9(267)    wrzesień 2007Numer 9(267)    wrzesień 2007
fot.Anna Radziukiewicz
2015 III 15 Sosnowiec: Spotkania z Prawosławiem

Sosnowieckie spotkania z Prawosławiem

Parafia prawosławna w Sosnowcu zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Sosnowieckie Spotkania z Prawosławiem. Spotkanie pt. "Odwróćmy punkt widzenia - Prawosławie z perspektywy Kościoła rzymskokatolickiego" odbędzie się 15 marca 2015 r. o godz. 12.30.

Ks. dr Adam Palion (Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej i Dialogu Międzyreligijnego w Katowicach, Delegata Biskupi ds. Ekumenizmu) opowie o postrzeganiu Prawosławia ze strony Kościoła rzymskokatolickiego, opisze dialog prawosławno-katolicki od zdjęcia anatem, do dnia dzisiejszego. Z jednej strony wzajemne uznawanie sakramentów, ale także różnice - to zdanie trafnie opisuje dialog Kościoła prawosławnego i rzymskokatolickiego.

"Sosnowieckie spotkania z Prawosławiem" to cykl otwartych spotkań przybliżających duchowość i zasady religii prawosławnej, uczestniczą w nich osoby prawosławne, jak i wyznawcy innych konfesji. Spotkania odbywają się bezpośrednio po Boskiej Liturgii, o godz. 12.30 w sali parafialnej przy sosnowieckiej cerkwi (Sosnowiec, ul. Kilińskiego 35). Jest to unikatowa okazja do poszerzenia swojej wiedzy, dyskusji, a także spędzenia wartościowych chwil w dobrym towarzystwie