Numer 1(343)    styczeń 2014Numer 1(343)    styczeń 2014
fot.
2015 IV 16 Białystok: spotkanie bractwowe z okazji Paschy

Z okazji Paschy - Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów zaprasza na 16 kwietnia b.r. na spotkanie z udziałem opiekuna duchowego bractwa ojca Hioba (Iowa). Program:

* 17.00 - Paschalna wieczernia w soborze św. Mikołaja

* 18.00 - Spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej.