Numer 8(278)    sierpień 2008Numer 8(278)    sierpień 2008
fot.Krzysztof Miszułowicz
2017 IV 28 Przesłuchania XV edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej "Rosyjska Poezja Religijna"

28 kwietnia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, przy ul. Świerkowej 20 odbędą się przesłuchania XV edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej "Rosyjska Poezja Religijna"
Więcej informacji o konkursie również w internecie: www.rsko.eu
https://www.facebook.com/events/1842151849356500/

e-mail: rsko_zswb-stoku@wp.pl