Numer 12(258)    grudzień 2006Numer 12(258)    grudzień 2006
fot.Roman Wasiluk
2018 VII 24 Szkoła językowa „Ucz się języka XYZ” zaprasza na Bajkał

Uwaga, uwaga! / Внимание, внимание!
Szkoła językowa „Ucz się języka XYZ” zaprasza na Bajkał.
Языковая Школа „Ucz się języka XYZ” приглашает на Байкал.
Wyjazd na Bajkał od 24 lipca do 06 sierpnia.


W programie: pokazowa wycieczka w Irkutsku (centrum historyczne, pomniki, Buddyjska, Szamańska i Chrześcijańska Świątynia), wyspa Olchon, narodowe tradycje Buriatów (narodowość zamieszkująca w północnej Azji, w pobliżu jeziora Bajkał); wycieczka na kołobajkalskiej kolei; osiedle Listwianka; Plac Widokowy „Kamień Czerskiego”, Ulan-Ude itp.
Rozmieszczenie w hotelu.
Cena 6 000 złotych.
W cenę jest wliczony lot Warszawa-Moskwa, pociąg Moskwa-Irkutsk koleją transsyberyjską, wyrobienie wiz, hotel, wyżywienie w hotelu, bilety do muzeum, pokazowe wycieczki, transfer w Irkutsku, na Bajkał, pociąg Irkutsk-Ulan-Ude, lot Ulan-Ude-Moskwa-Warszawa.
Tel. +48 793 249 393, +48 517 535 853 https://www.facebook.com/uczsiejezyka.xyz/
Поездка на Байкал с 24 июля до 06 августа.
В программу поездки включены обзорные экскурсии в Иркутске (посещение исторического центра города, достопримечательностей, Буддийский, Шаманский и Христианский Храмы); на остров Ольхон, знакомство с национальными традициями бурятского народа (национальность, приживающая на берегах Байкала); поездка по Кругобайкальской железной дороге; посёлок Листвянка; Смотровая площадка «Камень Черского», Улан-Удэ и др.
Размещение в гостинице.
Цена 6 000 злотых.
В стоимость включены перелёт Варшава-Москва, трансфер на поезде Москва-Иркутск по Транссибирской магистрали, оформление виз, размещение в гостинице, двухразовое питание, билеты в музеи, экскурсии, трансфер в Иркутске и на Байкале, трансфер на поезде Иркутск-Улан-Удэ, а так же перелёт обратно Улан-Удэ-Москва-Варшава.
Тел. +48 793 249 393, +48 517 535 853 https://www.facebook.com/uczsiejezyka.xyz/