Numer 12(354)    grudzień 2014Numer 12(354)    grudzień 2014
fot.Anna Radziukiewicz
2019 IV 16 Rosyjska fantazja zespół solistów Kaliningradzkiej Obwodowej Orkiestry Rosyjskich Instrumentów Ludowych

Rosyjska fantazja zespół solistów Kaliningradzkiej Obwodowej Orkiestry Rosyjskich Instrumentów Ludowych