Numer 10(232)    październik 2004Numer 10(232)    październik 2004
fot.zdjęcie z archiwum diecezjalnego w Grazu
2019 IV 16 Rosyjska fantazja zespół solistów Kaliningradzkiej Obwodowej Orkiestry Rosyjskich Instrumentów Ludowych

Rosyjska fantazja zespół solistów Kaliningradzkiej Obwodowej Orkiestry Rosyjskich Instrumentów Ludowych