Numer 3(249)    Marzec 2006Numer 3(249)    Marzec 2006
fot.Mariusz Nikitiuk
2019 XI 16 Turniej piłki koszykowej

Klub Sportowy Dynamis zaprasza dziewczęta i chłopców na XXIV Ogólnokrajowy Turniej Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej, który odbędzie się w sobotę 16  listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Białymstoku przy ul. Magnoliowej 13. Początek turnieju o godzinie 8.30. Zgłoszenia przesyłać prosimy do 10 listopada na adres klubu (ul. Węgierska 15, 15-616 Białystok, tel. 85 664 33 45, e-mail: ppstarosielce@onet.pl). Do turnieju parafia, bractwo parafialne lub szkoła mogą wystawiać uczestników w trzech kategoriach – szkoły podstawowe, klasy 5-6 i 7-8 i średnie, po dwie drużyny – chłopców i dziewcząt. Turniej odbędzie się pod patronatem marszałka województwa podlaskiego, podlaskiego kuratora oświaty, prezydenta Białegostoku.