Numer 8(302)    sierpień 2010Numer 8(302)    sierpień 2010
fot.Anna Radziukiewicz
2020 I 21 Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Z inicjatywy osób uczących się języka rosyjskiego przy Bractwie Trzech Świętych Hierarchów OD 21 DO 31 STYCZNIA 2020 ROKU ORGANIZOWANA JEST PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ. W programie m.in. Jerozolima (Bazylika Zmartwychwstania, Góra Oliwna, Getsemani), Betania, Betlejem, Nazaret, Kana Galilejska, Kafarnaum, Sichem, Hebron, Góra Tabor, monastery św. Fieodosija, św. Saby, św. Georgija Chozewity, św. Charitona, św. Gierasima; zanurzenie w Jordanie, nocna Liturgia na Grobie Chrystusa, audiencja u patriarchy. Koszt – 1500 zł i 750 dolarów. Zapisy: 883 772 000.