Numer 1(403)    Styczeń 2018Numer 1(403)    Styczeń 2018
fot.
2014 XI 08 Święto w monasterze w Sakach

8 listopada - św. Dymitra z Tessalonik, monaster św. Dymitra w Sakach