Numer 2(356)    luty 2015Numer 2(356)    luty 2015
fot.Jan Makal
2014 XI 08 Święto w monasterze w Sakach

8 listopada - św. Dymitra z Tessalonik, monaster św. Dymitra w Sakach