Numer 12(342)    grudzień 2013Numer 12(342)    grudzień 2013
fot.ks. Julian Felenczak
2014 XI 08 Święto w monasterze w Sakach

8 listopada - św. Dymitra z Tessalonik, monaster św. Dymitra w Sakach