Numer 10(220)    październik 2003Numer 10(220)    październik 2003
fot.Anna Radziukiewicz
2014 XI 08 Święto w monasterze w Sakach

8 listopada - św. Dymitra z Tessalonik, monaster św. Dymitra w Sakach