Numer 1(331)    styczeń 2013Numer 1(331)    styczeń 2013
fot.Grecka ikona narodzenia Chrystusa
2014 XI 08 Święto w monasterze w Sakach

8 listopada - św. Dymitra z Tessalonik, monaster św. Dymitra w Sakach