Numer 5(359)    maj 2015Numer 5(359)    maj 2015
fot.Siergiej Prokudin-Gorskij
2014 XI 08 Święto w monasterze w Sakach

8 listopada - św. Dymitra z Tessalonik, monaster św. Dymitra w Sakach