Numer 5(203)    maj 2002Numer 5(203)    maj 2002
fot.
2014 XI 14 Święto w Blechnarce

14 listopada - św. św. Kosmy i Damiana, Blechnarka, filia monasteru w Wysowej