Numer 1(307)    styczeń 2011Numer 1(307)    styczeń 2011
fot.Paulina Romaniuk
2014 XI 14 Święto w Blechnarce

14 listopada - św. św. Kosmy i Damiana, Blechnarka, filia monasteru w Wysowej