Numer 6(240)    czerwiec 2005Numer 6(240)    czerwiec 2005
fot.
2014 XI 14 Święto w Blechnarce

14 listopada - św. św. Kosmy i Damiana, Blechnarka, filia monasteru w Wysowej