Numer 2(284)    luty 2009Numer 2(284)    luty 2009
fot.Yury Klitsenko
2014 XI 14 Święto w Blechnarce

14 listopada - św. św. Kosmy i Damiana, Blechnarka, filia monasteru w Wysowej