Numer 4(322)    kwiecień 2012Numer 4(322)    kwiecień 2012
fot.Anna Radziukiewicz
2014 XI 21 Święto w monasterze w Wysowej

21 listopada – św. Archanioła Michała, monaster w Wysowej.