Numer 4(262)    kwiecień 2007Numer 4(262)    kwiecień 2007
fot.
2014 XI 22 Święto w monasterze w Sakach

22 listopada – św. Nektariusza z Eginy, monaster św. Dymitra w Sakach