Numer 7(325)    lipiec 2012Numer 7(325)    lipiec 2012
fot.Anna Radziukiewicz
2014 XII 06 XXXIII Walne Zgromadzenie BMP w Polsce

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy w dniu 6 grudnia 2014r. w Sokółce odbędzie się XXXIII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Zgromadzenie rozpocznie się Świętą Liturgią o godz. 8.00 w cerkwi pw. Św. Aleksandra Newskiego w Sokółce, a obrady odbędą się w Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce, ul. Polna 1.