Numer 12(390)    Grudzień 2017Numer 12(390)    Grudzień 2017
fot.Adam Bruczko
2014 XII 06 Św. Grzegorza (Peradze)

6 grudnia – św. męczennika Grzegorza (Peradze), patrona punktu duszpasterskiego przy ul. Lelechowskiej 5 w Warszawie oraz cerkwi, budowanej w Białymstoku w Dojlidach Górnych