Numer 8(326)    sierpień 2012Numer 8(326)    sierpień 2012
fot.
2014 XII 06 Św. Grzegorza (Peradze)

6 grudnia – św. męczennika Grzegorza (Peradze), patrona punktu duszpasterskiego przy ul. Lelechowskiej 5 w Warszawie oraz cerkwi, budowanej w Białymstoku w Dojlidach Górnych