Numer 5(287)    maj 2009Numer 5(287)    maj 2009
fot.Tadeusz Żaczek
2014 XII 07 Wieczór muzyki w Bielsku

7 grudnia – XIII Wieczory Muzyki Cerkiewnej, Bielski Dom Kultury i Instytut Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim, Bielski Dom Kultury, www.bdkbielsk.pl