Numer 4(238)    kwiecień 2005Numer 4(238)    kwiecień 2005
fot.Wiesław M.Zieliński
2014 XII 07 Wieczór muzyki w Bielsku

7 grudnia – XIII Wieczory Muzyki Cerkiewnej, Bielski Dom Kultury i Instytut Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim, Bielski Dom Kultury, www.bdkbielsk.pl