Numer 10(280)    październik 2008Numer 10(280)    październik 2008
fot.Anna Rydzanicz
2014 XII 07 Wieczór muzyki w Bielsku

7 grudnia – XIII Wieczory Muzyki Cerkiewnej, Bielski Dom Kultury i Instytut Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim, Bielski Dom Kultury, www.bdkbielsk.pl