Numer 4(226)    kwiecień 2004Numer 4(226)    kwiecień 2004
fot.Wiesław Zieliński