Numer 6(252)    czerwiec 2006Numer 6(252)    czerwiec 2006
fot.Wiesław Mariusz Zieliński