Numer 7(265)    lipiec 2007Numer 7(265)    lipiec 2007
fot.Anna Radziukiewicz
2015 II 12 Białystok: święto Katedry Teologii Prawosławnej

12 lutego - Świętych Trzech Wielkich Hierachów: Grzegorza Teologa, Bazylego Wielkiego oraz Jana Złotoustego - święto Katedry Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku