Numer 5(347)    maj 2014Numer 5(347)    maj 2014
fot.Gali Tibbon
2015 II 12 Białystok: święto Katedry Teologii Prawosławnej

12 lutego - Świętych Trzech Wielkich Hierachów: Grzegorza Teologa, Bazylego Wielkiego oraz Jana Złotoustego - święto Katedry Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku