Numer 3(333)    marzec 2013Numer 3(333)    marzec 2013
fot.Anna Radziukiewicz
2015 II 12 Białystok: święto Katedry Teologii Prawosławnej

12 lutego - Świętych Trzech Wielkich Hierachów: Grzegorza Teologa, Bazylego Wielkiego oraz Jana Złotoustego - święto Katedry Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku