Numer 1(235)    styczeń 2005Numer 1(235)    styczeń 2005
fot.Boże Narodzenie. Współczesny fresk cypry
2015 VI 12 Wykład w Akademii Supraskiej

Wykład o. dr. hab. Marka Ławreszuka "Sakrament małżeństwa - uczestnictwo w Bożym Królestwie", budynek Akademii Supraskiej (ul. Klasztorna 1), godz. 18.00.