Numer 6(216)    czerwiec 2003Numer 6(216)    czerwiec 2003
fot.Marek Dolecki
2015 VI 12 Wykład w Akademii Supraskiej

Wykład o. dr. hab. Marka Ławreszuka "Sakrament małżeństwa - uczestnictwo w Bożym Królestwie", budynek Akademii Supraskiej (ul. Klasztorna 1), godz. 18.00.