Numer 3(357)    marzec 2015Numer 3(357)    marzec 2015
fot.Triumf Prawosławia. Ikona z przełomu XIV i XV wieku, ze zbiorów Muzeum Brytyjskiego
2016 III 14 Początek Wielkiego Postu

Początek Wielkiego Postu