Numer 7(337)    lipiec 2013Numer 7(337)    lipiec 2013
fot.Piotr Falkowski
2018 IX 26 Spotkania z Anną Radziukiewicz

26 września, we środę, o godz. 17 w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie przy ulicy Belwederskiej 25. Spotkanie poprzedzi koncert romansów rosyjskich w wykonaniu Aleksandry Pawluczuk, której na pianinie będzie akompaniować Małgorzata Marczyk.

29 września, w sobotę, o godz. 16 w Muzeum we Włodawie w ramach XIX Festiwalu Trzech Kultur.