Numer 5(239)    maj 2005Numer 5(239)    maj 2005
fot.Krzysztof Miszułowicz
2018 X 27 Zespół z Moskwy - Dlina Dychania - Koncert