Numer 2(308)    luty 2011Numer 2(308)    luty 2011
fot.Anna Radziukiewicz
2019 IV 24 XVII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej

Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe w Polsce z siedzibą w Białymstoku, przypomina, że do 10 kwietnia włącznie można zgłaszać dzieci i młodzież do udziału w tegorocznej edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej, Terminy XVII edycji Konkursu Recytatorsiego Poezji Rosyjskiej pt." Puszkin i inni poeci złotego wieku rosyjskiej poezji" - XVII Конкурс Художественного Чтения Русской Поэзии под заглавием " Пушкин и другиепоэты золотого века русской поэзий ". Заявки до 10.04.2019, конкурсная часть в среду 24 апреля 2019, финал состоится 06.06.2019 года.

Więcej informacji o Konkursie można znaleść również na stronie:

https://www.facebook.com/rsko.eu/