Numer 4(382)    Kwiecień 2017Numer 4(382)    Kwiecień 2017
fot.Zmartchwystanie Pańskie - malowidło w cerkwi Świętego Ducha w Białymstoku
2019 IV 16 Rosyjska fantazja zespół solistów Kaliningradzkiej Obwodowej Orkiestry Rosyjskich Instrumentów Ludowych

Rosyjska fantazja zespół solistów Kaliningradzkiej Obwodowej Orkiestry Rosyjskich Instrumentów Ludowych