Numer 3(285)    marzec 2009Numer 3(285)    marzec 2009
fot.Tadeusz Żaczek
2019 IV 16 Rosyjska fantazja zespół solistów Kaliningradzkiej Obwodowej Orkiestry Rosyjskich Instrumentów Ludowych

Rosyjska fantazja zespół solistów Kaliningradzkiej Obwodowej Orkiestry Rosyjskich Instrumentów Ludowych