Numer 1(391)    Styczeń 2018Numer 1(391)    Styczeń 2018
fot.Narodzenie Chrystusa Polichromia w cerkwi św. Jana Teologa w monasterze w Supraślu
2014 XI 07 Festiwal w Siemiatyczach

Z błogosławieństwa metropolity Sawy, Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach przy współpracy Ośrodka Kultury, tutejszego urzędu miasta, gminy, starostwa powiatowego, miasta i gminy Drohiczyn oraz parafii prawosławnych w dniach 7-9 listopada organizuje kolejny, jedenasty już, Przegląd Pieśni Paraliturgicznej.

W ciągu minionych dziesięciu lat w Siemiatyczach wystąpiło około dwustu chórów i zespołów z Polski i zagranicy, reprezentujących różne kultury wschodniej Polski oraz zachodnich rubieży Białorusi i Ukrainy. W tym roku wystąpią 24 chóry i zespoły z Polski i z zagranicy – w sumie około 250 uczestników.

Międzynarodowy Przegląd Pieśni Paraliturgicznych został objęty patronatem medialnym m.in. przez TV i Polskie Radio Białystok, portal internetowy Cerkiew.pl, Przegląd Prawosławny, tygodnik regionalny Kurier Podlaski i Głos Siemiatycz. Bliże informacje i program znaleźć można na stronie internetowej Dekanalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach.

Przegląd jest realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

o. Sławomir Chwojko