Numer 1(295)    styczeń 2010Numer 1(295)    styczeń 2010
fot.
2014 XI 14 Święto w Blechnarce

14 listopada - św. św. Kosmy i Damiana, Blechnarka, filia monasteru w Wysowej