Numer 8(218)    sierpień 2003Numer 8(218)    sierpień 2003
fot.Zbigniew Dzwonkowski
2014 XI 14 Święto w Blechnarce

14 listopada - św. św. Kosmy i Damiana, Blechnarka, filia monasteru w Wysowej