Numer 7(349)    lipiec 2014Numer 7(349)    lipiec 2014
fot.Anna Radziukiewicz
2014 XI 14 Święto w Blechnarce

14 listopada - św. św. Kosmy i Damiana, Blechnarka, filia monasteru w Wysowej