Numer 11(221)    listopad 2003Numer 11(221)    listopad 2003
fot.Andrzej Konachowicz
2014 XII 07 Wieczór muzyki w Bielsku

7 grudnia – XIII Wieczory Muzyki Cerkiewnej, Bielski Dom Kultury i Instytut Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim, Bielski Dom Kultury, www.bdkbielsk.pl