numery | autorzy | artykuły

Numer 12 (258)    grudzień 2006


Numer 12(258)    grudzień 2006Numer 12(258)    grudzień 2006
fot.Roman Wasiluk
Posada Rybotycka
Zamrożona świętość Onufriew Posadu Anna Radziukiewicz
W Morochowie
Sianie dobrego ziarna Anna Rydzanicz
W Bobrownikach
Cerkiew przy granicy Anna Radziukiewicz
Pateryk Kijowsko-Pieczerski
U źródeł współczesnego monastycyzmu tłum. i oprac. Ałła Matreńczyk
Kazanie
Wprowadzenie Matki Bożej do świątyni metropolita Antoni (Bloom)
Boratyniec Ruski
Bez wiary nie byłoby tej cerkwi Michał Bołtryk
Monaster
Niedziela w Ujkowicach Anna Radziukiewicz
Uroczystość
W Sakach na św. Dymitra Sergiusz Borowik, Stefan Dmitruk
Cerkiew w Wałbrzychu
Podnoszenie z ruin o. Anatol Kozicki
W Lublinie
Uroczyście, ale bez zakładki Grzegorz Jacek Pelica
Niegdyś w Korchowie
Ślady wyrwane z zapomnienia Grzegorz Jacek Pelica
Jubileusz tygodnika Niwa
Białoruska encyklopedia i ludowy uniwersytet Doroteusz Fionik
Droga ku wzajemności
Grodzieńskie dialogi Michał Bołtryk
Opowiadanie
Odnalezienie Michał Sandowicz
Nowa książka prof. Mironowicza
Prawosławie w dziejach Polski Anna Radziukiewicz
Telewizja
Monastery w filmach Anna Radziukiewicz
Film
Obejrzeć „Ostrow” Ałła Matreńczyk
Album o supraskich freskach
Trzydzieści okruchów świetności Dorota Wysocka
Bielsk Podlaski
Szkoła ikon czy przeżycia? Anna Radziukiewicz
Z archiwalnej teczki
O starej cerkwi dojlidzkiej Sergiusz Borowik
Kultura
Lidia Pietrowna i rosyjski wiersz Ałła Matreńczyk
Siemiatycki Instytut
Siedem lat pomnażania kultury Jarosław Sołomacha
Festiwal mediów
Wiara i słowo Jarosław Charkiewicz
Tradycja przeciw nowoczesności
Posłuchajmy papieża Anna Radziukiewicz
Język naszej Liturgii
Święty Jan Damasceński ks. protoijerej Stanisław Strach
Seminarium
Ludowość w cerkiewnych śpiewach o. Marek Maciuka
Notatki z Wiejskiej
Krajobraz po wyborach Eugeniusz Czykwin
Wybory 2006
Głosowaliśmy (na podst. PKW)
Białoruś ziemia nieznana Dorota Wysocka
Z dopiskiem Kosowo
Pomóżmy Monasterowi Świętych Lekarzy redakcja