numery | autorzy | artykuły

Numer 4 (262)    kwiecień 2007


Numer 4(262)    kwiecień 2007Numer 4(262)    kwiecień 2007
fot.
Pascha
Cieszy się niebo, cieszy się ziemia św. Mikołaj Serbski (Welimirowicz)
Rozmowa z ks. prof. Leonardem Górką z KUL
Jedność świadków Zmartwychwstania Grzegorz Jacek Pelica
Jak niegdyś świętowano
Po poście wybucha radość Anna Radziukiewicz
Opowiadanie Mariny Cwietajowej
Pascha 1919 roku tłum. Ałła Matreńczyk
Z Pasynek pieszo do Ziemi Świętej
Pielgrzym Anna Radziukiewicz
Wielki śpiewak dawnej Rosji
Diakon Rozow i cesarz Wilhelm Ałła Matreńczyk
Wrocław
Trzy tradycje katedry Anna Rydzanicz
Moskwa
W Cerkwi zburzonej i wskrzeszonej Eugeniusz Czykwin
W puławskiej parafii
Ślady wyrwane z zapomnienia Grzegorz Jacek Pelica
Potrzebują pomocy
W Grabarce stoi nasz dom o. Ignacy (Pytel)
Pamiętnik władyki Kiedrowa
Trudy i dnie tłum. Anna Rydzanicz
Ostrzeżenie
New Age a prawosławie Paweł Karpowicz
Historia
W parafii Puchły Adam Kiryluk
W Szczecinie
Rośnie nowa cerkiew Teresa Nowak
Parafia ludzi aktywnych Teresa Nowak
Lublin
Na prawosławnej części cmentarza Katarzyna Czerlunczakiewicz
Kultura
100 lat bielskiej biblioteki Doroteusz Fionik
Pedagogika
Wychowanie według bł. Hieronima O. Tomasz Wołosik
Język naszej Liturgii
Święty Męczennik Antypas Biskup Pergamonu O. Stanisław Strach
10 lat Konstytucji
Między zasadą a praktyką Dorota Wysocka
Notatki z Wiejskiej
Służąc mniejszościom Eugeniusz Czykwin
Kilka zdań
Bury, Rekin, Głuszec… z wizytą w Bielsku Michał Bołtryk
Kosowo
W trzecią rocznicę pogromu Michał Czykwin