numery | autorzy | artykuły

Numer 6 (312)    czerwiec 2011


Numer 6(312)    czerwiec 2011Numer 6(312)    czerwiec 2011
fot.Anna Radziukiewicz
Kazanie
W drodze do Pięćdziesiątnicy metropolita Antoni (Bloom)
Rozmowa z Eugeniuszem Czykwinem
Finansowanie prawosławnego seminarium Michał Bołtryk
Kanonizacja
Święty Leoncjusz archimandryta wileński Anna Radziukiewicz
Św. Leoncjusz archimadryta wileński
Twardszy od diamentu Anna Radziukiewicz
Wyświęcenie cerkwi w Hajnówce
Historyczny dzień przy Reja Michał Bołtryk
Ikona z relikwiami św. Łazarza w cerkwi na Bacieczkach
Duchowa łączność Natalia Klimuk
Święty Car Łazarz o. Michał Czykwin
W Pasynkach
Pod opieką świętych wileńskich Natalia Klimuk
W Hajnówce
Święto ludzi śpiewanej modlitwy Michał Bołtryk
Fundacja
Wręczyliśmy nagrody Ostrogskiego redakcja
Rozmowa z dr Siergiejem Popowem
Radość życia w Bogu Anna Radziukiewicz
W Serbii
Tenisista odznaczony orderem św. Sawy o. Michał Czykwin
W parafii na Słonecznym Stoku
Parafialna akademia Natalia Klimuk
O starcu Paisjuszu raz jeszcze Natalia Klimuk
W Supraślu
Misja ojca Aleksego Mularczyka Michał Bołtryk
Pożegnanie o. Niesteruka
Pozostawił po sobie wyraźny ślad Michał Bołtryk
Wspomnienia
Hospodi, s prawiednymi sopreczti usopszych rab Twoich matuszka Eudokia (Lachocka)
Wyróżnienie Jana Smyka
„Melchior” dla najlepszego reportażysty Anna Radziukiewicz
Noc Muzeów
O ikonach nocą Dorota Wysocka
Warsztaty terapii zajęciowej
Windowanie Nowej Woli Anna Radziukiewicz
Notatki z Wiejskiej
Pytam ministra środowiska Eugeniusz Czykwin
Kilka zdań
Tak było, tak być może Michał Bołtryk