numery | autorzy | artykuły

Numer 8 (326)    sierpień 2012


Numer 8(326)    sierpień 2012Numer 8(326)    sierpień 2012
fot.
Wizyta patriarchy Kiryła
Witamy z otwartym sercem redakcja
Rozmowa z władyką Jeremiaszem
Świadkowie dialogu Szymon Krzyszczuk
Kazanie
Na Uspienije patriarcha Kirył
Golgota i polska, i rosyjska
Cerkiew w katyńskim lesie Ałła Matreńczyk
Rozmowa z metropolitą Krzysztofem
Z Ziem Czeskich i Słowacji Anna Radziukiewicz
W mińskim soborze św. św. Piotra i Pawła
Hymn do prawosławia Anna Radziukiewicz
Mniszki z Wojnowa
Ocaliły ruski świat Anna Radziukiewicz
Vidovdan w Białmstoku
Pomnażanie darów Natalia Klimuk
Książka św. Mikołaja (Velimirovicia)
Serbski Złotousty Natalia Klimuk
Pamiętają o ofiarach
Na polach wsi Zanie... Michał Bołtryk
Pamięć o ofiarach wojny i lat terroru
Książka jak pomnik Michał Bołtryk
Relikwie
Św. Serafin Zahorowski w Lublinie Grzegorz Jacek Pelica
Stara Grzybowszczyzna
O cerkwi co w lesie stoi Dorota Wysocka
Jubileusz o. Konstantego Marczyka
Znam wszystkich swoich parafian Antonina Kieleczawa
Wystawy
Synteza sztuk w supraskiej ławrze Natalia Klimuk
W Suchawie
Cerkiew spłonęła Grzegorz Jacek Pelica
Doktorat
O przewodnictwie duchowym Dorota Wysocka
Pożegnanie
Z sercem na dłoni Anna Rydzanicz
O książce o. Stanisława Stracha
Z zamiłowania do cerkiewszczyzny Agata Kawecka, Ivan Petrov, Małgorzata Skowronek
Zamiast notatek z Wiejskiej
Czekamy na dobre owoce wizyty patriarchy Eugeniusz Czykwin
Kilka zdań
Kresy Michał Bołtryk
Język naszej Liturgii
Święci (w upodobnieniu się do Boga) Izaakiusz, Dalmat i Faust o. Stanisław Strach
Jelenia Góra
Potrzebni Anna Radziukiewicz