numery | autorzy | artykuły

Numer 7 (337)    lipiec 2013


Numer 7(337)    lipiec 2013Numer 7(337)    lipiec 2013
fot.Piotr Falkowski
Święci Cyryl i Metody
Zmienili oblicze narodów słowiańskich Anna Radziukiewicz
W Warszawie
Centrum kultury prawosławnej zaprasza Anna Radziukiewicz
Konferencja w Białymstoku
Dziedzictwo Świętych Braci Natalia Klimuk
Refleksje nad osiągnięciami Apostołów Słowian
Misja Wschodu i Zachodu Paweł P. Wróblewski
Konferencja w Mińsku
Słowiańskie jubileusze Eugeniusz Czykwin
W Wiślicy
Tajemnica chrzcielnej misy Dorota Wysocka
Rozważania
Co pisał Chrystus na ziemi? św. Mikołaj Serbski (Welimirowicz)
Z listów misjonarskich
Pewnej kobiecie w wielkim smutku św. Mikołaj Serbski (Welimirowicz)
Mikołaj Hajduk
Żyje we wspomnieniach Michał Bołtryk
W parafii Preczystienskoj
Pod opieką bielskiej Hodegitrii Natalia Klimuk
Nad mogiłą
Panichida Anna Radziukiewicz
Wystawa
Kolory prawosławia. Polska w Warszawie Natalia Klimuk
Jubileusz parafii
65 lat w Ornecie Natalia Klimuk
Młodzież nawiązuje kontakty
Z bractwem na Warmię Natalia Klimuk
Cierpienia chrześcijan
O Syrii, diżhadzie i porwanym metropolicie pravoslavie.ru
Kosowo
Nowe życie monasteru Świętych Archaniołów Żiwoin Rakocewic
Święty Jan z Szanghaju i San Francisco
Wierni od dawna widzieli w nim świętego Ałła Matreńczyk
Rozmowa z metropolitą Kallistosem (Ware)
Bóg przekonuje nie zmusza Artem Machakiejew
Rozmow z Anatolem Borowikiem
Wokół Okudżawy redakcja
Nowy kwartalnik
Prawosławie w „Iluminacjach” Grzegorz Jacek Pelica
Konkurs literacki
Mam w sobie takie natchnienie Anna Radziukiewicz
Książka
Prawosławni w ankiecie socjologa Ludmiła Czeberkus
Notatki z Wiejskiej
Z braku podstaw? Eugeniusz Czykwin
Kilka zdań
Wołyń Michał Bołtryk
Konferencja
Między poczuciem odrębności a świadomością narodową Grzegorz Jacek Pelica