numery | autorzy | artykuły

Numer 12 (366)    Grudzień 2015


Numer 12(366)    Grudzień 2015Numer 12(366)    Grudzień 2015
fot.Michał Bołtryk
Trześcianka
Cześć wam i chwała Michał Bołtryk
Kazanie
Gdybyśmy żyli jak święci Metropolita Antoni (Bloom)
Jubileusz
Nasz Papa Sławomir Makal
Wrocław
Duszpasterz Andrzej Michaluk i Antonina Kieleczawa
Kosowo
Zasnęła w Panu matuszka Fewronia o. Michał Czykwin
Konferencja
Bieżeństwo w historii i tradycji Białorusinów Podlasia Dorota Wysocka
Dyskusja
Co nam zostało z bieżeństwa Wysłuchała Dorota Wysocka
Wywiad
W świecie bieżeńców rozmawia Anna Radziukiewicz
INICJATYWA
Bieżeński krzyż w Krywiatyczach Doroteusz Fionik
Bieżeństwo
Z Knoroz w bieżeństwo Eugenia Ostaszewicz i Anna Demianiuk
Inicjatywa
Cząstka Opoczna w Sokołowsku Włodzimierz Koper-Koperkiewicz
Publikacje
Dwie świątynie dwie książki Eugeniusz Kabatc
Kultura
Po rusku pisane rozmawia Anna Radziukiewicz
Monaster
Nad Świrem Natalia Klimuk
Białoruś
Prawosławna mniejszość Anna Radziukiewicz
Święty Paisiusz
Wciąż z nim rozmawiam A.K., inżynier z Chalkidiki
Książka
O świętych Anna Radziukiewicz
Centra Prawosławnej Kultury
W Białej Podlaskiej Natalia Klimuk
Chór
Koncertowały dzieci z Moskwy Anna Radziukiewicz
Kutno
Ślady prawosławia Mirosław Pisarkiewicz
Opowiadanie
Po prawicy i lewicy Tadeusz Wyszomirski
Pożegnanie
Dzieliła się talentem i wiedzą Natalia Klimuk
Notatki Redaktora
Jeszcze o wyborach Eugeniusz Czykwin
Kronika
Kronika Michała Bołtryka Michał Bołtryk
Prawosławie na świecie
Prawosławie na świecie oprac. Ałła Matreńczyk