numery | autorzy | artykuły

Numer 5 (371)    Maj 2016


Numer 5(371)    Maj 2016Numer 5(371)    Maj 2016
fot.Jarosław Charkiewicz
Kazania na Wielki Tydzień i Wielkanoc
Słowo na Wielki Czwartek Patriarcha Kirył
Rozważania
Co nam daje wiara Na podst. Schiarchimandrita Ioakim
Św. Nicefor Kantakuzen
Jak patriarszy egzarcha z unią walczył o. Andrzej (Borkowski)
Dokument soborowy
O małżeństwie i przeszkodach w jego zawarciu Chambésy-Genewa
Tradycja
Geneza soborowości w Cerkwi o. Anatol Szymaniuk
Konferencja
Stanęli u drzwi Anna Radziukiewicz
Serbia
Śladami białej emigracji Anna Radziukiewicz
Wokół jubileuszu Chrztu Polski
Unia brzeska to nie powód do dumy Eugeniusz Czykwin
Na jubileusz chrztu Polski
Na początku był Chrystus czyli rozmowa trzech biskupów Dorota Wysocka
Książka
Czy śmierć może być paschalna? Grzegorz Jacek Pelica
Gorzów Wielkopolski
Mała parafia duże wyzwania Dorota Wysocka
Wspomnienie
Niezapomniana Wielkanoc Raisa Loś-Niewdach
Historia
Jak to z chrztem Rusi było - Część II Paweł Kuzienkow
Macedonia
Wizja historii w pomniki przekuta Eugeniusz Czykwin
Macedonia
Średniowieczne światło Ochrydy Anna Radziukiewicz
Wystawa
Wystawa na Kasztelu Jarosław Grycz
Jubileusz
Pochwała Preswiatoj Bohorodicy Daniel Dubec
Rozmowa
Lecząc duszę uzdrawiamy ciało Dorota Wysocka
Kronika Michała Bołtryka
Kronika Michała Bołtryka Michał Bołtryk
List
Lekcja religii „na żywo” połomnica Anna
Odrynki
Modlitwa jak kromka chleba Irena
Blog
Z pomocą alkoholikom i ich rodzinom Stefan Dmitruk
Zadzim
Ślady prawosławia w Zadzimiu Mirosław Pisarkiewicz
Kalendarz
Kalendarz świąt i wydarzeń Koordynator Halina Kierdelewicz