numery | autorzy | artykuły

Numer 9 (375)    Wrzesień 2016


Numer 9(375)    Wrzesień 2016Numer 9(375)    Wrzesień 2016
fot.Anna Radziukiewicz
Z umęczonej ziemi
Dzieje
Patriarchat Antiocheński Dominika Kovačević
Władyka Adam
Kniaź Cerkwi Anna Rydzanicz
Kazanie
O wierze o. Andrzej Tkaczew
Zaleszany
Nikt jak Bóg Ałla Matreńczyk
Święte miejsce
Spłonęła kaplica w Knorydach Anna Radziukiewicz
Narojki
Mamy teraz ładnie Anna Radziukiewicz
Kampanologia
Dzwony Białej Rusi Ałła Matreńczyk
Irmologion ławrowski
Zapomniany zabytek Daniel Sawicki
Wspomnienia o. Włodzimierza Garustowicza
Lata wojny w Choroszczy Halina Surynowicz
Publikacja
Ona patrzy nam w twarz Irena Saszko
W Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej
Ku czci Poczajowskiej Ikony Kira Dubec
W Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej
Na Watrze Jarosław Grycz
W Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej
Koncert w Hańczowej Mikołaj Grycz
W Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej
Na św. Włodzimierza w Krynicy Jarosław Grycz
Polemicznie
Unia z jednej strony Krzysztof Mazur
Okupacja w Opocznie
Marysia Włodzimierz Koperkiewicz
Ukraiński Krestnyj Chod
Z modlitwą o pokój opr. Ałła Matreńczyk
Kronika Michała Bołtryka
Kronika Michała Bołtryka Michał Bołtryk
Prawosławie na świecie
Prawosławie na świecie oprac. Ałła Matreńczyk
Rozmowa
Wobec kultu żołnierzy wyklętych Dorota Wysocka
Opowiadania
Tradycyjna wiara Tadeusz Wyszomirski
Opowiadania
Jak z nim rozmawiać Tadeusz Wyszomirski
Opowiadania
Prośba z Samborza o. Igor Habura z parafianami