numery | autorzy | artykuły

Numer 12 (378)    Grudzień 2016


Numer 12(378)    Grudzień 2016Numer 12(378)    Grudzień 2016
fot.www.meloman.ru
Jubileusz Księgi
Irmołogion supraski pół wieku temu odzyskany Ałła Matreńczyk
Irmołgion
Zagadki staroruskich raspiewów tłum. Ałła Matreńczyk
Kazanie
Czy zajmą nasze miejsca? tłum. Ałła Matreńczyk
Jubileusz Patriarchy Kiryła
W duchu jedności oprac. Ałła Matreńczyk
Muzyka
Świat Włodzimierza Wołosiuka Anna Radziukiewicz
Nauka
Pedagog, psycholog socjolog Dorota Wysocka
Wystawy
Wrota wiary Ałła Matreńczyk
Rozmowa
Póki co utknęliśmy w tunelu Anna Radziukiewicz
Bizancjum
Chrześcijańskie cesarstwo Paweł Kuzienkow
Lublin
O święcie Lubelskiej Ikony i reliktach sprzed wieków Grzegorz Jacek Pelica
Historia
Jak budowano cerkiew w Choroszczy Halina Surynowicz
Chór
Siemiatyckie śpiewanie Natalia Klimuk
Żywoty świętych
Żywoty świętych na Atosie spisane oprac. Anna Radziukiewicz
Fotografia
Na starej fotografii przy starych pieśniach Natalia Klimuk
Topilec
Topilecka historia znów na scenie Natalia Klimuk
Fotografia
Fotografia Matki Bożej Ałła Matreńczyk
Album
Cerkiewne piękno Rumunii Jarosław Charkiewicz
Podręcznik
Białoruski z ducha Dorota Wysocka
Wspomnienia o ojcu Leonidzie Szeszko
Za krótko był z nami Irena Matus
Diecezja Przemysko-Gorlicka
Świętego Łukasza w Leszczynach Kira Dubec
Diecezja Przemysko-Gorlicka
Świętych Kosmy i Damiana w Bartnem Mikołaj Grycz
Diecezja Przemysko-Gorlicka
Poświęcenie pomnika w Ropkach o. mitrat Władysław Kaniuk
Diecezja Przemysko-Gorlicka
Św. Paraskiewy w Kwiatoniu o. Władysław Kaniuk
Rozmowa
Bratczyk i społecznik Anna Radziukiewicz
Białoruś
Białoruś zaprasza Helena Dobosz
List
Wokół „Dziejów Rosjan” Adam Szostkiewicz
Notatki Redaktora
Nie boję się deportacji Eugeniusz Czykwin
Kronika Michała Bołtryka
Kronika Michała Bołtryka Michał Bołtryk
Prawosławie na świecie
Prawosławie na świecie oprac. Ałła Matreńczyk