numery | autorzy | artykuły

Numer 2 (380)    Luty 2017


Numer 2(380)    Luty 2017Numer 2(380)    Luty 2017
fot.Andrzej Karpowicz
Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego
Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego przyznane Anna Radziukiewicz
Refleksje
Przegląd Prawosławny znów zagrożony Eugeniusz Czykwin, Anna Radziukiewicz
Spotkanie
Ekumenicznie noworocznie PRE
Kazanie
Trzej hierarchowie: organizator, molitwiennik, kaznodzieja o. Andrej Tkaczew
Z listów św. Nikołaja Velimirovicia
Studentowi o ludziach skromnych duchem tłum. Vladan Stamenković
Rocznica
Jak Łemkowie wracali do prawosławia Dorota Wysocka
Rozmowa
Być chrześcijaninem w Syrii rozmawia Magdalena Rigamonti
Książka
Misja na wzór Chrystusa Anna Radziukiewicz
Litwa
Wileńskie monastery o. Denis Rusnak
Litwa
Prawosławie było wcześniej rozmawia Anna Radziukiewicz
Ekumenizm
Skarb darowany przez Stwórcę Grzegorz Jacek Pelica
Wspomnienia
Pamiętam Łuniniec... Ałła Matreńczyk
Tarnów
Ślady prawosławia Paweł Krysa
Bizancjum
Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi Paweł Kuzienkow
Jubileusz
Jubileusze na tynku i szkle… Dorota Wysocka
Gruzja
Nim nadeszła święta Nino Paweł Krysa
Czarnogóra
To nie raskoł jest prawdziwym problemem Ałła Matreńczyk
Nasze odwołanie w sprawie dotacji
Nasze odwołanie w sprawie dotacji List Oficjalny
Notatki Redaktora
Notatki Redaktora Eugeniusz Czykwin
Kronika Michała Bołtryka
Kronika Michała Bołtryka Michał Bołtryk
Prawosławie na świecie
Prawosławie na świecie oprac. Ałła Matreńczyk
Wspomnienie
Zmarł o. Mikołaj z rodu Lenczewskich Anna Radziukiewicz
Wspomnienie
Ekumeniczne serce ojca Mikołaja Grzegorz Polak
Opowieść kabatca
Sława i starość Anna Radziukiewicz
Ensemble Quattrovoce
Soliści w kwartecie Anna Radziukiewicz
Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
Spotkanie z władyką Ablem Adam Bobryk