numery | autorzy | artykuły

Numer 12 (390)    Grudzień 2017


Numer 12(390)    Grudzień 2017Numer 12(390)    Grudzień 2017
fot.Adam Bruczko
Odwiedził nas św. Nektariusz Ałła Matreńczyk
Kazanie
Czego uczy nas Święty Mikołaj patriarcha Kirył
Dolice
Świątynia, która z martwych powstała Dorota Wysocka
Lublin
Miasto zgody religijnej Grzegorz Jacek Pelica
Jubileusz parafii
Siedemdziesiąt lat w centrum Wrocławia Anna Rydzanicz
Z wędrówki po mieście
Prawosławni w Berlinie Anna Radziukiewicz
Rozmowa
Radio miłości Anna Radziukiewicz
Spotkanie
Spotkanie w Książnicy Podlaskiej Dorota Wysocka
Cerkiew w Rosji
Po Golgocie zmartwychwstanie Eugeniusz Czykwin
Dary i wystawy
Ikony Sokołowska Anna Rydzanicz
Książka
Znane i nieznane bogactwo Natalia Klimuk
Spotkanie
Spotkania z władyką Natalia Klimuk
Pożegnanie
Zmarł o. arcydiakon Włodzimierz Trusiewicz o. prot. Doroteusz Sawicki
Eleos dziękuję
Dłonie Miłosierdzia Natalia Klimuk
Kosowo
Adam, Jevica i Milica. Nic szczególnego. Po prostu – chrześcijaństwo Piotr Dawydow
Macedonia
Mały, dumny kraj Eugeniusz Siemieniuk
Jubileusz
Kościuszko wielu narodów Eugeniusz Czykwin
Kronika Michała Bołtryka
Kronika Michała Bołtryka Michał Bołtryk
oprac. Ałła Matreńczyk
Prawosławie na świecie oprac. Ałła Matreńczyk
Śladami świętego Grzegorza (Peradze)
Śladami świętego Grzegorza (Peradze) Pielgrzymi