Numer 5(347)    maj 2014Numer 5(347)    maj 2014
fot.Gali Tibbon
PEWNEMU BRATU Z SARAJEWA O PONIEDZIAŁKU PO PASCHALNYM TYGODNIU
Pytasz: dlaczego kobiety odwiedzają cmentarze w pierwszy poniedziałek po Paschalnym Tygodniu?
Żeby wykonać pewien piękny obrzęd, pełen znaczeń. Po ośmiodniowym świętowaniu Woskresenia Chrystusowego chrześcijanki odwiedzają groby swoich krewnych, aby o nich wspomnieć w swoich modlitwach, aby objawić im Zmartwychwstanie Wskrzeszającego oraz aby im kolejny raz wysprzątać groby. Najpierw odmawiają modlitwę za zmarłych. W ten sposób wyrażają miłość wobec tych nam miłych i drogich, którzy ciałem i tymczasowo oddzielili się od nas. Wiedz, że szczerze kocha Cię ten, kto w tajemnicy modli się do Boga za Ciebie. Po ukończeniu modlitwy stukają czerwonym jajkiem o krzyż i wymawiają: Christos Woskresie! W ten sposób pozdrawiają zmarłych najbardziej radosnym pozdrowieniem i gardząc śmiercią zapewniają ich, że dla nich też nastanie dzień powstania z grobów. W końcu sprzątają grób ze zwiędłej trawy i sadzą nowe kępy, które zazielenią się nowym źdźbłem. W ten sposób objawiają zmarłym nadzieję, że w dniu powszechnego zmartwychwstania zgniłe ciała przemienią się w ciała nowe, w ciała niebieskie. Bowiem, wedle prawdziwego świadectwa zmartwychwstania Chrystusowego, są ciała niebieskie i ziemskie. I jeszcze: trzeba, ażeby to co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność. Kiedy chrześcijanki skończą z tym wszystkim, raz jeszcze modlą się do Boga, robią ukłon w stronę wschodu i odchodzą.
Swoją modlitwą wyrażają one miłość, czerwonym jajkiem i pozdrowieniem objawiają wiarę, a świeżą trawą wyrażają nadzieję. Miłość, wiara, nadzieja i znowu miłość. Oto jest sens tego poniedziałku.
Pytałeś jeszcze, dlaczego tego dnia tylko kobiety odwiedzają cmentarze, a nie i mężczyźni? Ten poniedziałek jest początkiem tygodnia Kobiet Niosących Mirrę. A Kobiety Niosące Mirrę pierwsze odwiedziły Grób Pański pod Golgotą i pierwsze objawiły ludziom, że Pan Zmartwychwstał. Szczęśliwe są matki, siostry i wdowy, które podobne są do Kobiet Niosących Mirrę w swej miłości do zmarłych! Zmarli czują naszą obecność na własnych grobach, czują – jeszcze jak! – nasze modlitwy i ofiary za nich, naszą miłość wobec nich. My też wkrótce to poczujemy – i Ty, i ja – po tamtej stronie grobu i będziemy dziękować tym, którzy o nas pamiętają i za nas modlą się do Boga.
O, Mój Bracie, jak bezsilne są słowa ludzkie, by opowiedzieć o tajemnicy życia i śmierci, dziwnej i wstrząsającej tajemnicy, o której aniołowie ze zmarłymi rozmawiają szeptem! Dobrze, że mamy chrześcijańskie obyczaje na poparcie słów. Obyczaje sensowne i wspaniałe – aby poparły bezsilne nasze słowa!
Od Boga Tobie błogosławieństwo i zdrowie.

tłum. Vladan Stamenković

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token